D66 Nieuws


Rekeningrijden

Standpunt Tweede Kamerfractie D66

29 januari 1999

Mobiliteit is belangrijk voor het functioneren van een samenleving van de 21e eeuw. De kunst is echter de voordelen van die mobiliteit te benutten en de nadelen ervan te vermijden. Dat speelt vooral rondom de auto: een prachtig vervoermiddel. Als het kan rijden tenminste. Stilstaan in files is improductief: er wordt becijferd dat de huidige files zo'n 1,5 miljard gulden per jaar kosten. En dit is nog afgezien van de ergernis en de milieudruk tengevolge van op niks af draaiende motoren.

D66 is niet bereid de handdoek in de ring te gooien en de files maar als een gegeven te accepteren. Daarom pleit de D66-fractie in de Tweede Kamer voor reële alternatieven voor de auto: zo veel mogelijk investeringen in het openbaar vervoer, stimulansen voor initiatieven op het punt van 'ketenvervoer' (naadloze aansluitingvan verschillende vervoersvormen) en een goede voorzieningen voor voor- en natransport (de fiets). Voor de doorstroming op de wegen is volgens D66 een inhaalverbod voor vrachtwagens nodig op meer plekken dan nu het geval is.

Voor wat betreft de auto pleit de D66-fractie voor een kritische blik op regelingen die mensen veroordelen tot het gebruik van die auto, ook als er wel alternatieven zijn. Daarnaast is D66 voor het gebruik van prijsmaatregelen. Het gaat erom dat mensen steeds de afweging gaan maken of ze ergens met de auto heen gaan of dat het ook anders kan. Hogere accijns op de brandstof in ruil voor een lagere motorrijtuigenbelasting past in deze 'variabilisatie'-gedachte. Rekeningrijden ook: op momenten dat het extra druk is op een weg, is het duurder om er met de auto te rijden. Dat vergroot de neiging om te kijken naar alternatieven qua tijdstip en / of vervoermiddel. De opbrengst van het rekeningrijden gaat terug naar de burgers. Wat D66 betreft in de vorm van een lagere motorrijtuigenbelasting en / of extra investeringen in het openbaar vervoer.

Natuurlijk is het rekeningrijden niet de oplossing voor alle problemen. Het is wel één van de middelen om in te zetten. Net zo goed als moet worden gekeken naar de mogelijkheden van 'betaalstroken', toeritdosering en dergelijke. Alleen wanneer we een heel scala aan maatregelen durven te nemen, maken we een kans om de file-problematiek te beheersen en geven we de automobilist weer terug waar hij behoefte aan heeft: wegen waarop hij kan rijden. Dat is heel wat anders dan 'betaald in de file staan', zoals de tegenstanders van het rekeningrijden beweren.

Overigens, waar het rekeningrijden wel en niet moet worden ingevoerd, op welke tijden en tegen welk tarief, dat moet allemaal nog worden beslist. Het gaat nu alleen om een wet die de toepassing van het principe mogelijk maakt.

Francine Giskes (woordvoerder Verkeer en Vervoer D66)

Tel. 070 - 318 26 15
E-mail:F.Giskes@tk.parlement.nl

Deel: ' Standpunt Tweede Kamerfractie D66 over rekeningrijden '
Lees ook