Provincie Groningen


Groningen, 22 juni 1999 Persbericht nr. 147

Stankoverlast door bouwwerkzaamheden RWZI Hoogezand

De Rioolwaterzuiverings Installatie Hoogezand wordt gerenoveerd. De betreffende werkzaamheden vinden vanaf begin 1998 plaats. De planning is dat de vernieuwde rwzi eind dit jaar weer volledig in bedrijf is. Op dit moment vinden ombouw-werkzaamheden plaats aan de beluchtingsbakken op de rwzi.

Dit veroorzaakt tijdelijk een behoorlijke stankoverlast. Na de verbouwing zijn de twee beluchtingsbakken volledig afgedekt en wordt de afgezogen lucht via luchtfilters stankvrij gemaakt.

Tengevolge van genoemde werkzaamheden is op dit moment een van de twee beluchtingsdelen buiten bedrijf. Er worden nieuwe beluchtingselementen voor een betere werking van de rwzi aangebracht en de beluchtingsbak wordt afgedekt. Dit heeft tot gevolg dat al het binnenkomende water tijdelijk in een beluchtingsbak wordt afgehandeld. Door deze situatie, alsok ten gevolge van de hoge buiten temperatuur, worden de omwonenden van deze rwzi aan stank bloot gesteld.

Afgelopen maandagavond (14 juni) alsook bij eerdere gelegenheden zijn de bewoners van de Verlengde Winkelhoek en uit de directe omgeving op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende de bouw en de hiermee samenhangende ongemakken.

Medio volgende week (23 juni) zullen de bouwwerkzaamheden aan de beluchtingsbak - 1 voltooid zijn. Vanaf dat moment wordt al het binnenkomende water op de rwzi weer over twee beluchtingsbakken gevoerd. De afdekking van een van de twee beluchtingsbakken draagt dan zeker ook bij aan duidelijke vermindering van de stankproblemen. Wanneer ook de tweede beluchtingsbak is afgedekt (najaar 1999) mag worden verwacht dat alle stankproblemen zijn opgelostVoor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontaten tel. 050 3164129.

Deel: ' Stankoverlast door bouwwerkzaamheden RWZI Hoogezand '
Lees ook