Stap terug in de tijd: Geweld tegen vrouwen geoorloofd


DEN HAAG, 20130307 -- 7 maart 2013 – Op vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dat deze nog steeds broodnodig is blijkt uit het verloop van de 57ste Commission on the Status of Women die deze week in New York plaatsvindt. Het WO=MEN Dutch Gender Platform is er bij en stelt dat we een stap terug in de tijd lijken te zetten.

WO=MEN doet deze uitspraak nadat eerder deze week een samenwerkingsverband ontstond tussen het Vaticaan en een gelegenheidscoalitie van islamitische landen, waaronder Iran, Egypte en Syrië. Zij stellen dat geweld tegen vrouwen door hun partners niet altijd strafbaar moet zijn. Volgens deze partijen is het in sommige gevallen ingegeven door culturele of religieuze tradities en dan gelden er andere regels. 

De VN-vrouwentop in New York  staat dit jaar in het teken van uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dat er bij de VN een stevige conservatieve tegenwind waait is niet nieuw. Wel nieuw is de coalitie van het Vaticaan en islamitische landen onder het mom van religieuze vrijheid . Verontrustend is bovendien dat Indonesië en het relatief progressieve Bangladesh samen lijken te werken met de eerdergenoemde coalitie om de vooruitgang op het gebied van vrouwenrechten zoveel mogelijk te blokkeren.

Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN, zegt hierover: “De rol van deze gelegenheidscoalitie is onaanvaardbaar. Bovendien representeert het Vaticaan niet de stem van vele katholieken in de wereld. Veel katholieken accepteren niet langer dat seksueel en huiselijk geweld door het Vaticaan wordt doodgezwegen.  Zo ook in de Arabische regio. Ik ben net terug uit Egypte en Libië, waar ik met eigen ogen heb gezien dat gelovige vrouwen zich steeds meer distantiëren van hun regeringen. Zij vertegenwoordigen niet de stem van de Arabische vrouw.”

WO=MEN is niet de enige organisatie die zich fel tegen deze ontwikkeling keert. Ook vanuit de eigen gelederen kan het Vaticaan op weerstand rekenen. Zo hebben Catholics for Choice een actie opgezet om de speciale status van het Vaticaan bij de VN terug te brengen tot waar die hoort: niet als lidstaat maar op gelijke voet met andere religies. Andere Katholieken zullen donderdag bij de VN vergadering melden dat zij het Vaticaan voor het Internationaal Tribunaal hebben gedaagd. In de maanden vooraf aan de VN-vergadering in New York namen vrouwen uit de Arabische regio al afstand van het officiële standpunt van hun vertegenwoordigers.

Nederlandse inzet voor positie vrouwen wereldwijd

In de komende week zal  WO=MEN medewerker Joni van de Sand samen met vrouwen uit alle continenten de onderhandeling proberen te beïnvloeden door aan landenvertegenwoordigers uit te leggen hoe belangrijk het is dat eerder gemaakte afspraken voor vrouwenrechten niet worden teruggedraaid, net zoals Minister Jet Bussemaker bepleitte eerder deze week tijdens haar speech bij de CSW. Daarnaast zal aanstaande vrijdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, het Nederlandse Gender Meerpartijen Initiatief weer bij elkaar komen (het tweede kamerbrede initiatief in de hele parlementaire geschiedenis). Hier zullen Kamerleden debatteren over de positie van vrouwen in het internationale beleid van Nederland en ook de recente ontwikkelingen van de VN Vrouwentop bespreken. Het Gender Meerpartijen Initiatief is door Kamerleden in samenwerking met WO=MEN ontwikkeld. Doel van het Gender Meerpartijen Initiatief is om te zorgen dat het Nederlands buitenlands beleid vrouwenrechten bevordert. Concreet: tot voor kort was er bij Defensie, bij handelsmissies of in gesprekken met landen als Egypte weinig aandacht voor vrouwenrechten. Dat gaat nu veranderen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link.

Over WO=MEN

WO=MEN Dutch Gender Platform bestaat uit ruim 140 ontwikkelingsorganisaties, militairen, ondernemers, kennisinstituten en individuen die zich inzetten voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen wereldwijd. WO=MEN leden werken intensief samen met vrouwenrechten organisaties, o.a. uit de Arabische regio, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Zie ook www.wo-men.nl


Deel: ' Stap terug in de tijd Geweld tegen vrouwen geoorloofd '


Lees ook