nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie

persbericht van de nvve van 17 oktober 1999

stappenplan euthanasie biedt ruggensteun

nvve informeert huisartsen
gemiddeld één keer per jaar krijgt de nederlandse huisarts te maken met een serieus verzoek om eutnanasie of hulp bij zelfdoding. euthanasie is een ingewikkeld proces. wanneer de huisarts met een verzoek geconfronteerd wordt is het in het belang van de patiënt en van de arts om zorgvuldig te handelen. doordat het in de dagelijkse praktijk weinig voorkomt bestaat het risico dat er in het hele proces een stap wordt overgeslagen. de nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie (nvve) biedt huisartsen een ruggensteun met de uitgave 'euthanasie en hulp bij zelfdoding. informatiepakket voor huisartsen.'
de artsen die het pakket met informatie samenstelden informeren hiermee collegae. zij weten uit hun eigen praktijk met welke elementen huisartsen rekening moeten houden als zij met een verzoek om euthanasie geconfronteerd worden. het pakket geeft een duidelijke routing die houvast biedt bij de voorbereiding en de uitvoering van euthanasie.

euthanasie is een proces
de behoefte aan informatie over de handelswijzen bij euthanasie is groot. de nvve berichtte 6000 huisartsen en 2000 apothekers over het verschijnen van het pakket. van hen vroegen 4700 de informatie aan. in het pakket worden de medische sociale en juridische aspecten van euthanasie belicht. dat het vooral gericht is op het praktisch handelen van de huisarts spreekt uit de opgenomen voorbeelden van de schriftelijke verslaglegging. de nvve wil hiermee onnodige barrières voor euthanasie wegnemen en hoopt dat deze specifieke kennis bij huisartsen de kans vergroot dat een gerechtvaardigd verzoek om euthanasie wordt ingewilligd.

voor meer informatie
nvve, mevrouw wulfers (020) 6232 178 en mevrouw de jong (020) 6250279.

Deel: ' Stappenplan euthanasie biedt ruggensteun '
Lees ook