Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


Stappenplan kan gebruik Actellic beperken

Onlangs presenteerde PPO aan bewaarbedrijven voor irisbollen een stappenplan ter voorkoming van iriswolluis tijdens de bewaring. De bewaarbedrijven waren positief. Hoewel het gebruik van Actellic nog de meest aangewezen weg is om wolluis te beheersen, zien de bedrijven in het stappenplan een bruikbaar instrument voor de toekomst.

Tijdens de bijeenkomst is een poster met het stappenplan uitgereikt: een stroomschema met beslismomenten ondersteund met foto's. Het stappenplan heeft bedrijfshygiëne en vroege detectie als uitgangspunt. Pas als er daadwerkelijk wolluis wordt gesignaleerd, moeten de bollen en bewaarruimte worden behandeld met Actellic. Hierdoor is een plaag van wolluis te voorkomen zonder of met zeer weinig Actellic.

Stappenplan

Bollen die van het Nederlandse veld komen, zijn niet besmet met wolluis en hoeven dan ook niet gegast te worden. Door partijen bollen van andere oorsprong in aparte (quarantaine)cellen op te slaan wordt besmetting vanuit andere bollen voorkomen. Om er zeker van te zijn dat er geen wolluis in de cel aanwezig is, kan een verlichte vangplaat, voor vroege detectie, in de bewaarcel opgehangen worden. Worden er wolluizen op deze plaat gevonden, dan is er nog geen plaag of schade, en is er genoeg tijd om een bestrijding van cel, fust en bollen uit te voeren.

Verlichte lijmplaat
Tijdens de presentatiebijeenkomst werd door een van de aanwezigen een verbeterde verlichte lijmplaat getoond. De lijmplaat wordt geleverd door het bedrijf "Airpur" in Dronten (www.airpur.nl/ongedierte_vl.htm) en bestaat uit een lijmplaat met UV-lamp, waardoor insecten worden aangetrokken en gevangen. Het bedrijf heeft verschillende typen verlichte lijmplaten die ook geschikt zijn voor de detectie-doeleinden.

wolluis_verlichte-lijmplaat.jpg (10298 bytes)

Het stappenplan voor wolluisbewaring is te verkrijgen bij PPO, Cor Conijn, Lisse (0252 - 462121).

februari 2003

Top

Deel: ' Stappenplan kan gebruik Actellic beperken '
Lees ook