KNB

Start 51e nationale wedstrijd in het metselen met baksteen

P E R S B E R I C H T

De Steeg, 6 maart 2003

De komende week start voor maar liefst de 51e keer (!) de Nationale Wedstrijd in het Metselen met Baksteen. Nieuw dit jaar is dat de finale van deze wedstrijd wordt gecombineerd met die in het Voegen van Baksteenmetselwerk.
De wedstrijden zijn een initiatief van de Nederlandse baksteenindustrie, verenigd in het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten. Het wil daarmee de kwaliteit van de metsel- en voegopleiding bevorderen en het vakmanschap van het metsel- en voegvak stimuleren. Dit laatste is nodig met het oog op de recente vernieuwingen in het VMBO-onderwijs.

De Nationale Wedstrijd in het Metselen met Baksteen bestaat uit drie regionale voorronden in week 11 en een centrale finale in Oss in week 15. Aan de regionale voorronden wordt deelgenomen door circa 80 metselleerlingen uit de hoogste klassen van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO), onderdeel Bouwtechniek. Aan de Wedstrijd in het Voegen van Baksteenmetselwerk wordt deelgenomen door leerlingen van de nieuwe Nederlandse Stichting Praktijkopleiding Voegen (NSVP) te Boxtel. De voegwedstijd vindt uitsluitend plaats in week 15 in Oss, omdat het dan gaat om de realisatie van een blijvend werkstuk.
Dit jaar is dat een monument voor vrijheid, verdraagzaamheid en vrede ontworpen door mevrouw G. van Iperen-Schenkels. Inzet van de wedstrijd vormt een tweetal wisselprijzen: de Zilveren Troffel en de Zilveren Voegspijker.

Regionale voorronden
De drie voorronden vinden plaats in de praktijklokalen van de volgende VMBO-scholen:
dinsdag 11 maart OSG Erasmus te Almelo
woensdag 12 maart SG Visser 't Hooft Lyceum te Leiden donderdag 13 maart Hub van Doorne College te Deurne De voorronden beginnen 's ochtends. Belangstellenden zijn welkom vanaf 14.00 uur. De prijsuitreiking zal in de betreffende school plaatsvinden om ca. 18.00 uur, het tijdstip waarop aan de hand van de getelde jurylijsten de uitslag bekend zal worden gemaakt.

KNB
Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten is de brancheorganisatie van en voor de Nederlandse baksteenindustrie. Lid zijn zowel nationale als multinationale bedrijven. Het behartigt de collectieve belangen van de leden, in het bijzonder op het gebied van milieu, energie en grondstoffen en de bouwpraktijk. Verder verzorgt KNB promotionele activiteiten en is het actief op het terrein van sociale, economische en technische zaken. Ook draagt het zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht naar onder meer de beroepspraktijk van ontwerper en verwerker en naar alle niveaus van opleiding. Het KNB werkt hierbij intensief samen met derden, ook in internationaal verband. De Nederlandse baksteenindustrie produceert metsel- en straatbaksteen, heeft een gezamenlijke omzet van ca. 260 miljoen euro (2002) en biedt werk aan zo'n 1400 personen.

Deel: ' Start 51e nationale wedstrijd in het metselen met baksteen '
Lees ook