Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 1 november 1999

... Start werkzaamheden rond aanleg busbaan Hoofddorp-centrum

1 November '99 starten de werkzaamheden rond de aanleg van de busbaan in Hoofddorp-centrum. De gemeeente begint in het gebied aan de Hoofdweg-Oostzijde. Vanaf 15 november sluit de gemeente, ter plaatse van de werkzaamheden de Hoofdweg-Oostzijde af voor al het verkeer. De werkzaamheden lopen tot het voorjaar 2000.

In de eerste week van november start de gemeente met het rooien van bomen en struiken, het opbreken van het fietspad en het voetpad. Daarnaast brengt de gemeente langs de busbaan riolering aan en worden kabels en leidingen omgelegd. Met ingang van 15 november is de Hoofdweg-Oostzijde tussen de Van Heuven Goedhartlaan en de weg A afgesloten voor al het verkeer in verband met de aanleg van de busbaan. Het kruispunt van de Hoofdweg-Oostzijde, de Paxlaan en de weg A sluit de gemeente af vanaf 6 december. Op 17 december zijn zowel de Hoofdweg als het kruispunt weer toegankelijk voor het verkeer. Tot die tijd wordt het verkeer met borden om de werkzaamheden heen geleid. Het aannemingsbedrijf gebr. Hogenbirk uit Laren voert in opdracht van de gemeente de werkzaamheden aan de busbaan uit.
Het openbaar vervoer in Hoofddorp krijgt, door de komst van de busbaan Hoofddorp- centrum een kwaliteitsimpuls. De busbaan maakt deel uit van het vervoersysteem dat de bouwlocaties in Hoofddorp verbindt met de N201 richting Haarlem en met het station Hoofddorp. De bewoners van Hoofdweg-Oostzijde hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden en de eventueel veroorzaakte overlast. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Start aanleg busbaan Hoofddorp-centrum '
Lees ook