Provincie Zuid-Holland


5 januari 1999

Aanleg Fietspad 240 in januari 1999 van start

Begin januari 1999 start aannemingsbedrijf Winkels BV uit Ouddorp met de aanleg van fietspad 240 bij het natuurgebied de Kwade Hoek in gemeente Goedereede.

Fietspad 240 wordt uitgevoerd in het kader van het provinciaal fietspadenplan. Dit plan is een instrument voor de uitvoering en financiering van fietspaden met een eigen tracé, bestemd voor recreatie-, woon-werk- en overig fietsverkeer van meer dan lokaal belang. Fietspad 240 heeft een overwegend recreatieve functie.

Het tracé, dat in nauw overleg is vastgesteld met Gemeente Goedereede, vereniging Natuurmonumenten, waterschap Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud en het Rijk, loopt vanaf

t Plaatje aan de Stellingweg door de Oostduinen tot aan paal Hp8. Hierna vervolgt het pad het bestaande verharde onderhoudspad richting Vrijheidsweg in Ouddorp

Het oostelijk deel van het fietspad (tussen t Plaatje en paal Hp7) ligt dicht tegen de natuurkern van De Kwade Hoek. Om de natuurwaarden van dit gebied te sparen is er voor gekozen om het fietspad op dit deel over een nieuw tracé aan te leggen. Het bestaande onderhoudspad op dit traject wordt omgebouwd tot wandelpad.

Bestaande asfaltverharding wordt verwijderd en voor het wandelpad vervangen door schelpenzand en voor het fietspad door Gralux, een natuurgesteente dat door haar natuurlijke kleur uitstekend past in de omgeving. De totale kosten voor de realisatie van het fietspad zijn geraamd op 600.000,-

Tijdens de uitvoering zal worden getracht het gebied toegankelijk te houden voor wandelaars. Het is echter niet mogelijk fietsers toe te laten.

De aanleg van het fietspad zal, gelet op het broedseizoen, uiterlijk 15 maart 1999 zijn voltooid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start aanleg Fietspad 240 gemeente Goedereede '
Lees ook