Provincie Utrecht


Persbericht
12 maart 1999

PROVINCIE START AANLEG FIETSPAD TUSSEN DRIEBERGEN EN DOORN (N225)

Het beleid van de provincie Utrecht is er op gericht fietspaden zo veilig en aantrekkelijk mogelijk te maken. In vergelijking met andere provinciale fietspaden vinden er op het fietspad langs de provinciale weg N225 tussen Driebergen en Doorn relatief veel ongelukken plaats. Om de veiligheid te verbeteren start de provincie Utrecht op 23 maart a.s. met de voorbereidingen voor de reconstructie van dit fietspad. Gestart wordt met het kappen van circa veertig bomen. Vervolgens worden diverse kabels en leidingen omgelegd waarna in de zomer begonnen kan worden met het fietspad zélf.

De reconstructie omvat een volledige verbetering van het bestaande noordelijke fietspad. Door het fietspad en de tussenberm te verbreden tot 4 meter zal de veiligheid worden vergroot. Bovendien komen er bij enkele kruispunten (o.a. Woestduinlaan) verhoogde middengeleiders in de hoofdrijbaan, waardoor het oversteken veiliger wordt. De verkeerslichten bij de Boswijklaan blijven gehandhaafd.

Het uitgangspunt bij het ontwerp is om het kappen van bomen zoveel mogelijk te voorkomen. Op een aantal plaatsen is het fietspad omgelegd om bomen te sparen. Op dit moment wordt nog overleg gevoerd met belangenorganisaties over een mogelijke aanpassing van een gedeelte van het plan waardoor nog eens een aantal extra bomen kunnen worden gespaard.

Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer D. Japink van de provincie Utrecht, telefoon (030) 258 3967.
(Voor informatie: Astrid Schoon, actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Deel: ' Start aanleg fietspad tussen Driebergen en Doorn '
Lees ook