Gemeente Oosterhout


Werkzaamheden gaan klein half jaar duren

Wethouder Schoenmakers geeft startsein voor aanleg regenwaterriool Houtduifstraat

Wethouder J. Schoenmakers (Civiele Techniek) zal maandag 23 augustus het startsein geven voor de aanleg van het regenwaterriool in de Houtduifstraat en omgeving.

De aanleg van een apart riool voor regenwater moet definitief een eind maken aan de wateroverlast die bedrijven en woningen aan de Houtduifstraat en omgeving in het verleden parten speelde. De afvoercapaciteit van de huidige openbare (gemengde) riolering is te gering, als gevolg van een toename in de afgelopen jaren van verhard oppervlak (daken en wegen).

In het nieuwe rioleringssysteem worden hemel- en rioolwater gescheiden en wordt het hemelwater getransporteerd naar sloten en vijvers in de wijk Dommelbergen. Daarvoor moeten de dakafvoeren geheel van de overige riolering worden gescheiden.

Het voordeel van gescheiden riolering is dat het overtallige regenwater snel van de daken wordt afgevoerd, zodat bij hevige regenval minder water op straat komt. Het leidt bovendien tot minder overstortingen van deels vervuild water op het oppervlaktewater, hetgeen de kwaliteit van het oppervlaktewater ten goede komt. Een dergelijk systeem sluit naadloos aan bij de nieuwste ideeën over duurzame waterhuishouding.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zullen van start gaan in de Patrijslaan, vanaf de Fazantstraat richting Nachtegaalstraat. Hier zal de aannemer zes tot acht weken bezig zijn. Daarna komen de werkzaamheden in de andere straten aan de beurt: de Houtduifstraat, de Fazantstraat, de Van Duivenvoordestraat (gedeeltelijk) en de Nachtegaalstraat. In totaliteit zullen de werkzaamheden naar verwachting ruim een half jaar in beslag nemen.

De straten waaraan wordt gewerkt, zullen tijdens de werkzaamheden vaak moeilijk bereikbaar zijn.

Oosterhout, 18 augustus 1999

Deel: ' Start aanleg regenwaterriool Houtduifstraat Oosterhout '
Lees ook