Provincie Zeeland

Aanleg rotonde Kapelle

In de loop van deze week wordt er gestart met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Noordweg (N670) - Goessestraatweg in Kapelle. Verder zal in de loop van het werk de aansluiting van de Coxstraat, aan de Noordweg, worden afgesloten.
De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot 1 december a.s.

Tijdens de werkzaamheden zal worden geprobeerd het doorgaande verkeer over de N670 zoveel mogelijk doorgang te verlenen. Hiervoor zal een tijdelijke hulpweg worden aangelegd en wordt het verkeer geleid door middel van een verkeersregelinstallatie. Het afslaande (brom-) fietsverkeer wordt tijdelijk door middel van borden over de afslag Coxstraat via de Hillewerfweg geleid. Het rechtdoorgaande (brom)- fietsverkeer krijgt niet te maken met omleidingen. De afslag Goessestraatweg wordt voor het (brom-) fietsverkeer tijdelijk afgesloten.
Deze maatregelen gaan vanaf maandag 1 oktober a.s. in.

26 september 2001, Mercedes Walrave, (0118) 631225, nr. 55/2001

Deel: ' Start aanleg rotonde Kapelle '
Lees ook