Gemeente Nieuwegein

Start aanleg sportcomplex Galecopperzoom

Op maandag 27 januari start de aanleg van het sportcomplex Galecopperzoom. Het complex komt te liggen ten noorden van de wijk Galecop in de 'oksel 'van de Galecopperlaan en de AC-Verhoefweg. De bouw van de kleedruimten en de clubhuisaccommodaties start medio augustus 2003. Het nieuwe sportcomplex is naar verwachting in de nazomer van 2004 klaar.

De aannemer begint op 27 januari met het egaliseren van het terrein, het dempen van sloten en het graven van nieuwe sloten. Daarna worden gedeelten van het terrein met zand opgehoogd. Het gebied heeft een drassige ondergrond. Daarom duurt het lang voordat het zand zo is aangedrukt dat het niet meer verzakt. Voor de aanleg van het sportcomplex moet dat zorgvuldig te gebeuren. Met name voor de kunststof atletiekbaan, het kunstgras voetbalveld en de trainingsaccommodatie moeten zelfs de geringste verzakkingen in de toekomst worden voorkomen. Daarom wordt de ondergrond hier een half tot driekwart jaar voorbelast met ca. 1,75 meter zand. Hierdoor vindt versnelde 'zetting' van de ondergrond plaats. Op het moment dat er geen zetting meer plaatsvindt, worden de velden definitief aangelegd.

Over het ontwerp van het nieuwe sportcomplex is enige jaren overleg gevoerd met de sportverenigingen die naar het nieuwe complex verhuizen. Dit zijn de voetbalvereiging JSV, de atletiekvereniging Atverni, de Rugbyvereniging Nieuwegein en de Honk-en Softbalvereniging Geinoord. Het voetbalcomplex bestaat uit een kunstgrasveld voor training en wedstrijden, twee hoofdvelden, vier bijvelden en een vergroot trainingsveld van het type Grassmaster. Dit is een veld waarvan de toplaag bestaat uit natuurgras waarin een percentage kunstgrasvezels wordt geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat er een slijtvaste toplaag die zeer intensief bespeeld kan worden. Voor de atletiekvereniging wordt een nieuwe kunststof atletiekbaan gerealiseerd zoals die ook op Blokhoeve ligt. De Rugbyvereniging krijgt een volwaardig rugbyveld en de honk-en softbalvereniging krijgt een honkbalveld, een softbalveld en een trainingshoek voor de pupillen. Ieder vereniging krijgt op het complex een eigen accommodatie omgeven door waterpartijen.

Op 17 oktober 2002 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de verhuizing van het sportcomplex Blokhoeve naar de Galecopperzoom en heeft de raad voor de aanleg van het nieuwe complex een krediet ter beschikking gesteld. Op 27 november 2002 heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden en inmiddels is het werk gegund aan het aannemingsbedrijf Nootenboom Sport bv.

Invoerdatum 23-1-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Start aanleg sportcomplex Galecopperzoom Nieuwegein '
Lees ook