Gemeente Nieuwegein

Start aanleg wijkpark Galecopperzoom

De gemeente is half april gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van wijkpark Galecopperzoom, direct ten noorden van de wijk Galecop, langs de Galecopperlaan. Het ontwerp van het park is in nauw overleg met de buurt tot stand gekomen. Naar verwachting zal het park, met uitzondering van de beplanting, omstreeks september 2004 gereed zijn. De aanplant vindt plaats in de periode van november 2004 tot maart 2005.

Over het ontwerp van het wijkpark Galecopperzoom heeft in 2002 en 2003 intensief overleg plaatsgevonden met de werkgroep ´Spelen en Groen´ van het buurtwerk Galecop. Vervolgens heeft het ontwerp voor inspraak ter visie gelegen en heeft de gemeenteraad het krediet voor de aanleg ter beschikking gesteld.

Hoe gaat het eruit zien?
Het parkgebied ten noorden van de Stijn Streuvelshove krijgt een landschappelijke inrichting met enkele schapenweiden. Aan de westzijde van dit gebied komt een struweelbeplanting die een belangrijke ecologische functie krijgt als schakel tussen het groen van de geluidswal en het groen van het wielercirquit en de toekomstige ecologische zone. Het gebied ten noorden van de Anne de Vrieshove krijgt een voornamelijk recreatieve inrichting met speelvoorzieningen voor de diverse leeftijdsgroepen. Aan de westzijde van dit gebied komt een ongeveer vijf meter hoge speelheuvel met klimtoestellen voor de leeftijdsgroep 5 tot 12 jaar en klimtoestellen voor kinderen van 12 jaar en ouder. Ter hoogte van de Simon Vestdijkhove komt een geasfalteerd voetbalveldje met zit- en schuilgelegenheid voor de oudere jeugd. Verder komen hier lig-en speelweiden.

Het wijkpark is na het sportpark het tweede deelplan van het bestemmingsplan Galecopperzoom dat nu in uitvoering komt. Na realisatie van het wijkpark volgt de realisatie van de ecologische zone langs de A12 en de realisatie van het bedrijventerrein. De uitvoering van de ecologische zone en het bedrijventerrein zal pas in 2005 plaatsvinden.

Invoerdatum 10-5-2004


Zoekwoorden:

Deel: ' Start aanleg wijkpark Galecopperzoom in Nieuwegein '
Lees ook