NMBS

Datum : 13/04/01

De grootste hst-werf ooit begint midden mei 2001

Sinds 1997 wordt gewerkt aan de aanleg van de oostelijke tak van het Belgische hogesnelheidsnet, tussen Brussel en de Duitse grens. Binnenkort wordt gestart met de werken voor de aanleg van de tunnel met dubbel spoor tussen Vaux-sous-Chèvremont en Soumagne.

Vertrekkend uit Luik-Guillemins naar Duitsland zullen de hogesnelheidstreinen dan rijden over de lijn 37 (die zal worden gemoderniseerd), vervolgens de gemeente Vaux doorkruisen, daarna over een afstand van 6,4 km de `tunnel van Soumagne' induiken om uiteindelijk uit te komen in het Land van Herve.

Gezien de bijzondere geologische samenstelling van de ondergrond, was een voorgaandelijke studie aan de realisatie van de werken noodzakelijk, om de meest geschikte uitvoeringswijzen te kunnen bestuderen. Om deze studie in de beste omstandigheden te laten verlopen en om de hoogste betrouwbaarheid te kunnen verzekeren, was het - naast het voeren van een uitgebreid geologisch en geotechnisch onderzoek - nodig om op 24 meter diepte een verkenningsgang te bouwen.

De aanleg van de tunnel van Soumagne is de grootste werf die ooit voor het Belgische hogesnelheidsnet werd opgestart. De werken van burgerlijke bouwkunde vergen een totale investering van 5,8 miljard BEF (144 miljoen EUR). Midden mei 2001 vangen deze werken aan en zullen een viertal jaren duren.

De werken bestaan vooral uit:

* het uitzetten van het tracé van de tunnel aan de oppervlakte, controle van de verzakkingen en de trillingen;
* de inrichting van de werven in Vaux-sous-Chèvremont, Ayeneux (de twee uitersten van de werf) en Bay Bonnet;

* de eigenlijke tunnelwerken: uithakken, ondersteuning, uitvoering van de vloer, levering en plaatsing van een draineer- en dichtingscomplex, bekleding (rechtstanden en gewelf), controle van de inplanting, de nivellering en de vrije sectie van de tunnel tijdens en na de werken.

© 2001 NMBS

Deel: ' Start aannleg tunnel Vaux-sous-Chèvremont en Soumagne '
Lees ook