Persbericht 9 april 1999, Kosova Werkgroep Den Haag

Dinsdag 13 april 20:00 Den Haag:

Start actie 'Medicijnen voor de vluchtelingen uit Kosovo'

Na ruim een jaar is de oorlog in Kosovo tot een climax gekomen. Militairen, politiek en publieke opinie zijn verdeeld over een oplossing voor de huidige crisis.

Een ding staat echter voor iedereen vast: Het bieden van humanitaire hulp is harder nodig dan ooit! Bovendien geeft dat iedereen die zich betrokken voelt de mogelijkheid daadwerkelijk iets te doen. Daarom start de Kosova Werkgroep Den Haag op 13 april de inzamelingsactie 'Medicijnen voor de vluchtelingen uit Kosovo'.

Met het ingezamelde geld worden medicijnen ingekocht door de stichting 'Moeder Theresa Nederland'. Deze stichting werkte al nauw samen met de bekende stichting 'Moeder Theresa Kosova', in Kosovo. Nu het bieden van hulp in Kosovo zelf vrijwel onmogelijk is geworden, heeft de stichting regelingen getroffen om via de stichting IDA te Amsterdam op zeer goedkope wijze medicijen in te kopen en te transporteren naar de Kosovaarse vluchtelingen in Albanie. De stichting is zo in staat 30.000 vluchtelingen een maand lang van medicijnen te voorzien voor een bedrag van slechts f20.000,-. Meer informatie over Moeder Theresa Nederland: Louis Gojani (voorzitter): 06-53823633 of Gerard de Vries (AZIVO): 070-3153629.

De Kosova Werkgroep hecht eraan te benadrukken dat ook deze relatief kleine acties wel degelijk zin hebben. Organisaties als Moeder Theresa Nederland kunnen snel op concrete behoeften inspelen. Dankzij de combinatie van vrijwilligerswerk, ervaring in het veld en professionele inkoop en transport is de overhead bijzonder laag en de efficientie groot.

Dinsdag 13 april 20:00, Den Haag: Thema-avond 'Medicijnen voor Kosovo'. Achterzijde AZIVO Apotheek, Willem Silviusstraat inlopen tot hek Staatsdrukkerij.

Programma:


20:00 Opening en welkom door dhr. Gerard de Vries (AZIVO)
20:10 Inleiding door dhr. Louis Gojani (Stichting Moeder Theresa Nederland) 20:45 Koffie-pauze 21:00 Mient-Jan Faber (secr. IKV) en Hans Feddema (Komite Macedonie en
Kosova) over de huidige situatie in Kosovo
21:45 Gelegenheid tot het stellen van vragen

22:15 Sluiting

Voorzitter: Drs. C. Wentholt (Haags Interkerkelijk Vredeswerk)

Uw bijdrage is welkom op op bankrek. 13 00 16 357 van Stg. Moeder Theresa Nederland te Utrecht.

De Kosova Werkgroep Den Haag is een samenwerkingsverband van het Haags Vredesplatform (HVP), het Haags Interkerkelijk Vredeswerk (HIVW), Politiek Comit' Stari Most, GroenLinks afd. Den Haag en Socia Media.

Meer informatie: Tel. 070-3462432 (Gerard van de Ridder) of 070-3472936 (Bep Verhaar). E-mail: boyd@sociamedia.nl

Kosova en Nederland, zie http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999

| Socia Media: working for sustainable media | | P.O. box 13510, 2501 EM The Hague, The Netherlands | | E-mail: boyd@sociamedia.nl Voice: +31-703654124 Fax: +31703614000 | | World Wide Web: http://www.sociamedia.nl/home.html |

Deel: ' Start actie 'Medicijnen voor de vluchtelingen uit Kosovo' '
Lees ook