Gemeente Breda

14-09-2001

Start Actieplan Cultuurbereik Breda
Op vrijdag 14 september heeft wethouder A. Adank van cultuur het startsein gegeven voor de Bredase versie van het Actieplan Cultuurbereik, onder de naam ACCU Breda. Eerder dit jaar deed het ministerie van OCenW de toezegging het Bredase plan inhoudelijk en geldelijk te ondersteunen. Tot 2004 vormt ACCU Breda het raamwerk voor het culturele beleid van de gemeente.

ACCU Breda heeft als doel bij te dragen aan een energieker en bruisender cultureel Breda door meer en ander publiek bij cultuur te betrekken. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn onder andere het versterken van de culturele programmering in de stad, het bereiken van nieuwe doelgroepen zoals jongeren en allochtonen, het stimuleren van vernieuwende plannen waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd en het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende culturele instanties. Vanaf vrijdag 14 september kunnen cultuurmakers en cultuurliefhebbers, jong en oud, ideeën indienen vanuit alle mogelijke kunstdisciplines. Er is een professionele adviescommissie ingesteld, die de kwaliteit van de ingediende projecten zal beoordelen.

Het landelijke Actieplan Cultuurbereik is door het Ministerie van OCenW ontwikkeld om de cultuurparticipatie te verhogen. Aangezien de gemeente Breda cultuur hoog in het vaandel heeft staan, heeft de dienst cultuur begin dit jaar een op de leest van Breda geschoeid programma ingediend bij het ministerie. Het Bredase Actieplan is enthousiast ontvangen en het ministerie heeft in mei toegezegd het door de gemeente ingebrachte bedrag te zullen verdubbelen. In totaal kan Breda tot en met 2004 een bedrag van ruim
e 700.000 aan culturele projecten besteden.

Voor meer informatie over ACCU Breda kunt u terecht op www.accubreda.nl of bij Cultuurpunt Breda in de Molenstraat 6.

Breda, 14 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Start Actieplan Cultuurbereik Breda '
Lees ook