Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Start ambassadeursnetwerk voor doorbraak glazen plafond

Er komt een nieuw netwerk van ambassadeurs dat de doorstroom van vrouwen naar topfuncties gaat bevorderen. Negentien topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid gaan zich op initiatief van demissionair staatssecretaris Phoa van Emancipatie en Familiezaken en demissionair staatssecretaris Wijn van Economische Zaken vanaf maart 2003 een jaar lang sterk maken voor de doorbraak van het 'glazen plafond'. Voorzitter van het netwerk wordt de heer drs. G.J.N.H. Cerfontaine, president-directeur van Schiphol Group.

Op dit moment is het aandeel van vrouwen in het management dertien procent, terwijl vrouwen in het middenkader 24 procent van de hogere en leidinggevende functies bezetten. Als redenen voor het achterblijven van vrouwen wordt wel de cultuur aan de top genoemd of clichébeelden over de 'ideale leidinggevende'. Omdat het hier meestal gaat om onzichtbare barrières wordt wel gesproken over een 'glazen plafond'.

Het nieuwe ambassadeursnetwerk wil bewerkstelligen dat talentvolle vrouwen in het middenkader beter worden opgemerkt in de top van het bedrijfsleven. De ambassadeurs willen zich in het bijzonder richten op bedrijfstakken waar vrouwen traditioneel een minderheid vormen, zoals de technische en industriële sector. Een aantal ambassadeurs zijn afkomstig uit deze bedrijfstakken. Ook het afgelopen jaar heeft een ambassadeursnetwerk zich onder voorzitterschap van de heer E. Kist, bestuursvoorzitter van de ING, ingespannen om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Om het onderwerp hoog op de agenda te houden, heeft Kist gepleit voor de oprichting van een nieuw netwerk van ambassadeurs.

De ambassadeurs maken gebruik van hun eigen netwerk en kiezen zelf voor drie 'actiepunten' die ze willen verwezenlijken. Dit kan op een groot aantal manieren: het thema aan de orde stellen bij de organisaties en fora waarvan zij deel uit maken, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen of het bezoeken van bedrijven. De ambassadeurs worden ondersteund door Opportunity in Bedrijf. Deze organisatie adviseert bedrijven die maatregelen willen nemen om het aantal vrouwen in de hogere managementfuncties te vergroten.

Naast voorzitter Cerfontaine bestaat het netwerk uit de volgende personen:


- Mevrouw Mr. R.M. Bergkamp, directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- De heer M. Beuving, hoofdcommissaris en voorzitter van de Raad van Hoofdcomissarissen van het Korps Landelijke Politiediensten

- De heer drs. W. Biewinga RA, voorzitter van het bestuur van Deloitte & Touche

- De heer mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam

- De heer H.G. Dijkgraaf, president-directeur van Shell Nederland BV

- Mevrouw dr. J.C.M. van Eijndhoven, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam

- De heer mr. A.F. Fehmers, algemeen directeur van IBM Nederland NV

- De heer ing. R. van Gelder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Boskalis

- De heer mr. F.C.A. van Haasteren, concerndirecteur sociale en algemene zaken van Randstad Holding NV

- De heer drs. N.W. Hoek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd NV

- Mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter van de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen

- De heer J.G.A. Rijnierse, directievoorzitter van Sodexho

- De heer A.J. aan de Stegge, algemeen directeur van O2

- De heer K. Stigter, directeur van NAM BV


- Mevrouw G.Veersma, directeur human resources Nederland van Arcadis Nederland BV

- De heer ir. C.J. Vriesman, directeur van Staatsbosbeheer

- De heer dr. A.H.E.M. Wellink, president van De Nederlandsche Bank

- De heer mr. G.H.N.L. van Woerkom, directeur van de ANWB

Deel: ' Start ambassadeursnetwerk voor doorbraak glazen plafond '
Lees ook