Ministerie van Binnenlandse Zaken


Start Banenlijn Politie

16 maart 1999
Donderdag 18 maart 1998 start de Banenlijn Politie. Op het gratis nummer 0800-6096 kan op werkdagen van 08.00 tot 21.30 uur informatie worden verkregen over het werken bij de politie, de aanstellingseisen, de procedures en de vacatures bij de politie. Met de Banenlijn Politie worden de wervingsinspanningen van alle korpsen ondersteund. Tevens kunnen belangstellenden voor een baan bij de politie op een centraal punt de informatie opvragen. Daarnaast is de Banenlijn Politie een coördinatiepunt voor diverse activiteiten zoals beurzen en congressen. De Banenlijn Politie is gehuisvest bij het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie in Apeldoorn.
Gelijktijdig met de opening van de Banenlijn Politie start een campagne om de lijn onder de aandacht van het publiek te brengen. Advertenties met het telefoonnummer zullen te zien zijn in landelijke en regionale kranten, in de allochtonenkrant, de beroepskeuzekrant en in tijdschriften voor jongeren zoals Break Out, Fancy, Hitkrant en Pauze.
De advertenties zullen vanaf 18 maart verschijnen en lopen door tot eind april. Ook zal er een korte radiospot worden uitgezonden waarin de aandacht op het landelijk nummer van de Banenlijn Politie wordt gevestigd.
De Banenlijn Politie is een onderdeel van het Project Personeelsvoorziening Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bedoeling van dit project is om per jaar ongeveer 2000 nieuwe agenten en surveillanten te werven. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de politie in de komende vier jaar moet groeien met 3000 agenten en surveillanten. Ook door de 36-urige werkweek moeten 400 plaatsen worden herbezet. Daarnaast verlaten door natuurlijk verloop (door vergrijzing en de afloop van de surveillantencontracten) duizenden personen de dienst.
In mei start een drie jaar durende wervingscampagne. Met deze campagne moet een groot aantal doelgroepen worden bereikt zoals schoolverlaters; contractanten van defensie; overstappers uit andere sectoren; allochtonen en vrouwen.

Deel: ' Start Banenlijn Politie '
Lees ook