Provincie Limburg

Staatssecretaris van defensie en gouverneur starten BBT-pilot Limburg


142/99

Maastricht, 31 augustus 1999

STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE EN GOUVERNEUR STARTEN BBT-PILOT LIMBURG

Staatssecretaris van Defensie de heer Van Hoof en Gouverneur van Voorst tot Voorst starten op 2 sepember de BBT-pilot in Limburg. Het is een project van de Koninklijke Landmacht waarbij wordt aangehaakt bij het vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg. De letters BBT zoals binnen dit project worden gebruikt staan voor Beroepsmilitairen voor Bepaalde Tijd.

Dit BBT-project geeft jongeren de kans bij de landmacht te werken en gelijktijdig een opleiding te volgen welke is gericht op de regionale arbeidsmarkt. Aan het begin van dit BBT-traject kan de jonge school- verlater voorschakelen, dat wil zeggen kennismaken met de landmacht en mogelijk aanvullende bedrijfsgerichte opleiding volgen. Na het dienstverband zal de werkervaring instroom op de regionale arbeids- markt vergemakkelijken. De BBT-pilot zal naast de landmacht mogelijk ook worden opgepakt door de andere krijgsmachtdelen, zoals marine, luchtmacht en marechaussee.

Vanuit het hele land wordt veel interesse voor het project getoond door werkgevers, overheids- en particuliere instanties. Op voorspraak van Gouverneur van Voorst tot Voorst is op provinciaal niveau gekozen om de landmacht-pilot te starten in de meest zuidelijke provincie van Nederland. Vanuit Limburg nemen deel aan dit project: Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg, Randstad uitzendbureau, politie en Regionale Opleidings.

Naast de staatssecretaris en Gouverneur zijn in Maastricht tevens aanwezig de plaatsvervangend bevelhebber der Landstrijdkrachten en mogelijk de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen 10.00 uur en 13.30 uur zal in het Gouvernement de officiële start zijn en ook wordt de BBT-totaalfilosofie gepresenteerd.

Deel: ' Start BBT-pilot Limburg '
Lees ook