gemeente hoorn

start bouw schouwburg

medewerkers van heddes bouw bv sloegen vorige week woensdag paaltjes in het hoornsche hop. dat deden zij om de plaats te markeren waar het nieuwe theater en congrescentrum voor hoorn en west-friesland komt. hoorn krijgt opnieuw een theater aan het water, op het terrein waar vroeger het witte badhuis stond. het bouwrijp maken is al begonnen en begin november kan de eerste paal in de grond.

in 1997 hebben de bewoners van hoorn, na een uitgebreide architectenselectie, zich uitgesproken voor het ontwerp van het architectenbureau alberts & van huut uit amsterdam. daarna is hard gewerkt aan de verdere uitwerking en detaillering van het winnende ontwerp.
ook de noodzakelijke planologische procedures zijn in gang gezet. de 'verklaring van geen bezwaar' is door de provincie verstrekt en de bouwvergunning is verleend.

er is in europees verband aanbesteed. begin dit jaar meldden zich zestien bouwbedrijven aan. als laagste inschrijver kwam heddes bouw bv uit de bus. met dit bouwbedrijf is onlangs een overeenkomst bereikt over de bouw van het nieuwe theater en congrescentrum. in november zal de eerste paal worden geslagen. het bouwrijp maken is opgedragen aan ooms avenhorn bv, de werktuigbouwkundige installaties aan de vries bv in alkmaar, de elektrotechnische installaties aan nib elektrotechniek te benningbroek en de theatertechnische installaties aan roden staal te roden.

enthousiasme
tijdens de planontwikkeling heeft de gemeente hoorn van verschillende kanten enthousiaste reacties ontvangen. zo verklaarde de provincie noord-holland zich bereid een bedrag van 8,5 miljoen gulden bij te dragen op de totale investering van circa 43 miljoen gulden (prijs einde werk in 2001). de provincie baseerde zich hierbij op het feit dat de bouw van het nieuwe theater en congrescentrum van grote betekenis is voor west-friesland. het theater zal een grote culturele uitstraling hebben naar de hele regio. het ziet er tevens naar uit dat de (interregionale) aantrekkingskracht van het congrescentrum positieve economische effecten sorteert.
ook het ministerie van ocw en de rijkscommissie van advies voor de bouw van schouwburgen, concertzaken en musea hebben zich lovend over het ontwerp uitgelaten.

energiezuinig
het nieuwe theater en congrescentrum zal bestaan uit een grote zaal met ruim 850 zitplaatsen, een kleine zaal met 250 zitplaatsen, twee foyerruimten, een theatercafé, een restaurant én een onder het gebouw gelegen parkeerlaag van 125 plaatsen. er zijn extra energiebesparende maatregelen getroffen om het gebouw een voorbeeldfunctie te geven. zo worden er in de zuidgevel, ten behoeve van de warmte-isolatie, speciale soorten beglazing gebruikt. ook de ventilatieregeling zal energiezuinig worden opgezet. dit geldt overigens ook voor de verlichting van het theater en congrescentrum zelf, één van de belangrijkste energieposten bij een dergelijke voorziening. er is nog geen definitieve keuze gemaakt over de inrichting van de rest van het buitendijkse terrein. wel gaan de gedachten uit naar een recreatieve invulling van het overige deel van het witte badhuisterrein. vooralsnog wordt echter voorrang gegeven aan de ontwikkeling van het bouwplan. een oeverpad en een steiger vormen onderdeel van het bouwplan.

expositie
wanneer de eerste paal wordt geslagen zal in de schouwburg een overzichtstentoonstelling worden ingericht met alle plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes van het nieuwe gebouw. iedereen kan dan een goede indruk krijgen hoe het gaat worden. de oplevering van het gebouw zal in de zomer van 2001 plaatsvinden. na de oplevering wordt het gebouw zogenaamd 'ingespeeld en ingeregeld'. de officiële opening staat gepland voor eind dat jaar.

Deel: ' Start bouw schouwburg Hoorn '
Lees ook