Gemeente Ten Boer

Start bouwrijp maken Centrumplan Ten Boer

BOUWRIJP MAKEN CENTRUMPLAN TEN BOER VAN START

Maandag 17 juni 2002 zal in de analen van de gemeente Ten Boer worden bijgeschreven als de datum, waarop de officiële start is gemaakt met het bouwrijp maken van het veelbesproken bestemmingsplan Ten Boer centrum. Dit plan is ook bekend als het Centrumplan Ten Boer.

In dit plan, dat zich in hoofdlijnen uitstrekt over een tweetal sportvelden worden winkels, woningen en appartementen gebouwd, maar ook gebouwen waarin openbare voorzieningen, zoals de openbare bibliotheek, worden gehuisvest.

Maandag 17 juni a.s. wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Er wordt begonnen met het verwijderen van de beplanting rondom de twee sportvelden. Het gaat om circa 50 wilgen en essen en tientallen meters bosplantsoen.

Aansluitend aan dit werk wordt begonnen met het grondwerk: aanleg riolering en andere nutsvoorzieningen, op peil brengen van het terrein e.d.

Volgens de huidige planning zal in september / oktober a.s. worden begonnen met de bouw van de eerste cluster, waarin onder meer een supermarkt, diverse andere winkelunits en appartementen worden gebouwd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start bouwrijp maken Centrumplan Ten Boer '
Lees ook