Gemeente Gouda


03.005 de korte akkeren schoon! (uitnodiging)

datum: 30 januari 2003
van: afdeling Communicatie en persvoorlichting
contact: Jacoline Stout-van Rijn
telefoon: 0182-588497

de korte akkeren schoon!

Op woensdag 5 februari aanstaande gaat de campagne De Korte Akkeren SCHOON. Voor eens èn voor altijd! van start. Deze actie is gericht op de bestrijding van zwerfafval in de Goudse wijk De Korte Akkeren.

Graag nodigen wij u uit voor de start van het zwerfafvalproject op woensdag 5 februari, om 14.00 uur, in de kantine van voetbalvereniging ONA aan de Walvisstraat. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst informeren wij u over de campagne die vanaf 5 februari gedurende acht weken zal gaan lopen. Wethouder Warners zal de officiële aftrap geven van het project. Verder zullen de diverse betrokken partijen zich aan u voorstellen.

De bewoners, samen met het wijkteam De Korte Akkeren, buurtvaders, woningbouwverenigingen, reinigingsdienst, politie, gemeente, scholen, Stichting Nederland Schoon en andere organisaties, hebben zich voorgenomen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de vervuiling op straat in De Korte Akkeren. Geen blikjes en flesjes meer op straat, geen kapotte vuilniszakken, geen stapels grofvuil meer, containers netjes op tijd geplaatst, enzovoort. Een vervuilde straat is onplezierig om te zien, laat staan om er in te wonen. Afval op straat trekt meer afval aan. Voor dat je het weet is het een enorme troep. De bewoners, gemeente en andere betrokken organisaties willen dit nu voor eens en voor altijd doorbreken.

wat houdt de campagne in?


* Om te beginnen worden de spelregels omtrent de inzameling van huisvuil nog eens nadrukkelijk uitgelegd. Deze regels staan onder andere op de afvalkalender die Cyclus begin dit jaar naar ieder adres in Gouda heeft gestuurd. Ook in de folder Afvalinfo van de gemeente en op de gemeentelijke pagina Gemeente Gouda Informatief worden regelmatig de afspraken herhaald.

* Wijkbewoners worden gevraagd om zelf ook deel te nemen aan de campagne door het ophangen van een poster. Met deze poster laat men duidelijk weten dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met al die troep op straat. Deze poster wordt binnenkort verspreid bij alle inwoners van Korte Akkeren.

* De gemeente heeft in de afgelopen weken nog eens goed naar de afvalbakken gekeken. Er zijn bakken bijgeplaatst en kapotte bakken zijn vervangen. Ook wordt op dit moment gewerkt aan het duidelijk op straat aangeven waar huisvuil op de inzameldag kan worden neergezet.

controle

De weken na de start zal er nadrukkelijk worden gecontroleerd op naleving van de aanbiedregels. Huisvuil mag niet te vroeg langs de weg worden gezet, geen kapotte zakken, geen grofvuil zomaar op straat zetten (alleen op afspraak of zelf wegbrengen), enz. De politie zal samen met de afdeling handhaving van de gemeente Gouda, medewerkers van Cyclus en bewoners zelf, mensen aanspreken op fout aanbiedgedrag. Ook wordt het zomaar op straat weggooien van bijvoorbeeld blikjes en flesjes niet langer getolereerd.

Deze campagne sluit goed aan bij de recent gepresenteerde 10 stadsregels van Gouda en wordt nauwlettend gevolgd door meerdere gemeenten in Nederland. Inwoners van Gouda die meer informatie over deze campagne of over de 10 stadsregels willen kunnen contact opnemen met Publiekszaken tel. 588222.

Deel: ' Start campagne De korte akkeren schoon in Gouda '
Lees ook