Van Hulzen pr adviseurs


Start campagne over veilig internetten

Den Haag, 3 oktober, 4 oktober 2001 - Minister Jorritsma van Economische Zaken en staatssecretaris De Vries van Verkeer & Waterstaat hebben op woensdag 3 oktober in Den Haag het startsein voor de landelijke campagne surfopsafe gegeven. De campagne moet de particuliere gebruiker en de MKB-ondernemer bewust maken van de noodzaak van veilig internetten en informatie verschaffen over de mogelijke maatregelen.

lage beleving
Internetveiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor een verantwoorde ontplooiing van de informatiemaatschappij. Uit een recent gehouden onderzoek blijkt echter dat veiligheid bij gebruikers van internet een lage beleving scoort. Zo zijn de meeste gebruikers (86 procent) zich bewust van de risicos die virussen met zich meebrengen, maar weten minder gebruikers van risicos zoals inbreuk op privacy (20 procent); onveiligheid van betalingen op internet (23 procent) en inbraak op de computer (39 procent).
Op de installatie van een virusscanner en de verwijdering van onbekende e-mails na, neemt de Nederlandse internetgebruiker weinig maatregelen. Daar waar men zich bewust is van risicos, worden deze veelal als een bijkomstigheid van internetgebruik gezien. De overheid wil via de campagne echter duidelijk maken dat gebruikers wel degelijk zelf wat kunnen doen aan de risicos, zoals virussen, computerinbraak, privacyschending en fraude. Dit komt tegemoet aan de verwachtingen van een grote groep (69 procent) thuisgebruikers, die vindt dat de overheid meer moet doen aan voorlichting hierover (bron: Pro Active).

website
De campagne bestaat uit advertenties in verschillende dag- en weekbladen, op OV-bussen en uiteraard internet. Tevens is er een beknopte, informatieve brochure die verspreid wordt via bibliotheken en Postbus 51. Tenslotte is er een website die bezoekers de weg wijst naar de manier waarop de gebruiker zich in de eigen situatie kan beveiligen tegen risicos op de elektronische snelweg. Deze website is te vinden op www.surfopsafe.nl

samenwerking
Rijksoverheid, gebruikersorganisaties en bedrijfsleven gaan in deze campagne een nauwe samenwerking aan. Hiermee nemen de bij veilig internetten betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid om ook zelf naar hun publieksgroepen over dit onderwerp te communiceren.

Deel: ' Start campagne over veilig internetten '
Lees ook