Verbond van verzekeraars

Verkeersveiligheidscampagne Rijd niet onnodig links van start

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Verbond van Verzekeraars starten een verkeersveiligheidcampagne tegen onnodig links rijden. Dit doen zij in samenwerking met het Korps landelijke politiediensten. Donderdag 30 augustus hebben minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en algemeen directeur Fischer van het Verbond van Verzekeraars, het startsein voor de nieuwe campagne gegeven.

Onnodig links rijden staat sinds kort op nummer 1 van de Ergernis-top-10 van automobilisten. Het onnodig links rijden veroorzaakt veel irritatie bij andere weggebruikers die op hun beurt reageren met bumperkleven, snijden en rechts inhalen. Dit soort gevaarlijke reacties kan leiden tot ongelukken en filevorming. Veertig procent van de ongevallen op de snelweg zijn kop-staartbotsingen. Daarvan kan 90% worden voorkomen door voldoende afstand te houden.

De campagne moet weggebruikers bewustmaken van het feit dat onnodig links rijden leidt tot onveilige situaties. De redenen waarom mensen links blijven rijden lopen uiteen: bestuurders zijn afgeleid door telefoneren of praten met medepassagiers, zijn bang om niet meer te kunnen invoegen of weten gewoon niet dat onnodig links rijden strafbaar is. Bewustwording bij de weggebruiker zal de irritatie en daarmee agressief gedrag bij andere automobilisten doen afnemen. Tijdens de campagne controleert het Korps landelijke politiediensten bovendien extra op onnodig links rijden. Een boete voor deze overtreding bedraagt 180,-.

Het centrale element in de campagne zijn de tekeningen van striptekenaar Hein de Kort. Deze zijn te zien op attentieborden langs de snelwegen, op freecards en op internet. De Kort verbeeldt de irritatie op de snelweg. Naast afbeeldingen is er ook een radiospotje gemaakt. De uitingen in de campagne moeten ook de voordelen duidelijk maken van het rechts rijden: het geeft meer overzicht op de weg, de weg wordt beter benut en de doorstroming verbetert. Bovendien heb je op de rechterrijstrook de mogelijkheid om uit te wijken naar de vluchtstrook. De meeste ongelukken gebeuren op de linkerrijstrook.

Onnodig links rijden is de vijfde gezamenlijke campagne van Verkeer en Waterstaat en het Verbond van Verzekeraars. In 1997 begon deze samenwerking met een campagne om het gebruik van de gordel te stimuleren. Later volgden een actie om het belang van fietsverlichting te benadrukken en twee campagnes met het thema Houd afstand. De samenwerking tussen het ministerie en het Verbond is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking, een van de kernpunten van het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP). Beide partijen zijn dan ook van plan om de samenwerking voort te zetten.

N.B.
De afbeeldingen van de campagne zijn op www.campagnes.nl te downloaden. Deze cartoons zijn tijdens de campagne vrij te gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Kloosterboer van het Verbond van Verzekeraars, 070 - 3338709 en Leonne Gartz van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 070 - 3516100.

Den Haag, 30 augustus 2001

Ga een pagina terug

Deel: ' Start campagne 'rijd niet onnodig links' '
Lees ook