KNCV TUBERCULOSEFONDS

Start campagne tuberculosebestrijding

PERSBERICHT

Den Haag, 15 februari 2003 - De KNCV bestaat dit jaar 100 jaar en grijpt deze gelegenheid aan voor een publiekscampagne over tuberculose. Dit gebeurt onder de nieuwe naam 'KNCV Tuberculosefonds'. De campagne brengt het omvangrijke tuberculoseprobleem in de wereld onder de aandacht van het Nederlandse publiek.

Wereldwijd is sprake van bijna twee miljoen doden en ruim acht miljoen nieuwe tuberculosepatiënten per jaar. Terwijl tuberculose met betaalbare medicijnen goed te genezen is. Het toenemende reizigersverkeer maakt dat een effectieve bestrijding ook in het belang is van Nederland. De ziekte houdt zich immers niet aan grenzen. KNCV Tuberculosefonds wil met de campagne het maatschappelijk draagvlak voor de internationale tuberculosebestrijding vergroten.

De campagne brengt deze ver-van-mijn-bed ziekte via het thema 'reizen' dichterbij. Middelen zijn een televisiespot, buitenreclame en advertenties in kranten en tijdschriften. KNCV Tuberculosefonds biedt deze vanaf half februari aan verschillende media aan, via reclamebureau Saatchi&Saatchi dat de campagne mede mogelijk maakte. De campagne duurt drie jaar. Een indruk van de campagne is te krijgen op de site van
KNCV Tuberculosefonds, www.tuberculose.nl.

100 JAAR TUBERCULOSEBESTRIJDING
De start van de campagne ligt in het jaar dat de KNCV, de medische ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het terugdringen van tuberculose, 100 jaar bestaat. In deze 100 jaar is veel bereikt. In Nederland is tuberculose geen volksziekte meer, al is jaarlijks nog altijd sprake van 1.400 nieuwe tuberculosepatiënten. De uitgebreide kennis en ervaring die in Nederland is opgedaan deelt KNCV Tuberculosefonds inmiddels met dertig landen in de wereld, met tastbare resultaten. Naast de campagne staat in dit bijzondere jaar een groot internationaal symposium op het programma (9 oktober 2003 in Den Haag).

KNCV TUBERCULOSEFONDS
De campagne wordt gevoerd onder een nieuwe naam en huisstijl. De KNCV en het Tuberculosefonds zijn altijd al nauw met elkaar verbonden geweest. De KNCV gebruikt de gelden van het Tuberculosefonds in de nationale en internationale tuberculosebestrijding. Daarom gaan de KNCV en het Tuberculosefonds vanaf nu verder onder de gezamenlijke naam
KNCV Tuberculosefonds. Het logo van de nieuwe huisstijl visualiseert krachtig de gemeenschappelijke missie: STOP de onnodige opmars van tuberculose.


---
Informatie: KNCV Tuberculosefonds, Nicole Janssen (communicatie), telefoon 070 4167 222, 06 1059 4926, janssenn@kncvtbc.nl, www.tuberculose.nl

15 feb 03 10:00

Deel: ' Start campagne tuberculosebestrijding van honderdjarig KNCV '
Lees ook