Vlaamse overheid

VLAREG : Vogels : PC Expertisecentra dementie - Expertisecentra dementie: 6 laagdrempelige informatiepunten

Persmededeling van het kabinet van minister Mieke Vogels, Vlaams Minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen

Persconferentie : Maandag 8 oktober om 11u Auditorium Maria Baers Martelaarsplein 8 1000 Brussel

Brussel (ots) - In maart 2000 erkende Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen een aantal expertisecentra dementie.

De minister sloot een convenant af waarin de expertisecentra de taak kregen om het brede publiek te sensibiliseren rond dementie en om dementerenden en hun omgeving (familie, vrienden) te begeleiden en te ondersteunen.

De zes expertisecentra dementie Vlaanderen die vandaag actief zijn, stellen regelmatig vast dat er nog een taboe rust op deze ziekte. Signalen die kunnen wijzen op dementie, zoals vergeetachtigheid of gedragswijzigingen, worden vaak genegeerd uit schrik voor de diagnose door een arts.

Daarom beslisten de centra om een bekendmakingscampagne te koppelen aan een gerichte sensibiliseringscampagne naar ouderen, artsen en apothekers.

Deze campagne wordt op 8 oktober om 11.00 uur voorgesteld aan de pers, in het auditorium Maria Baers, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel (ingang parking via de Kreupelenstraat

Programma :


- Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen kadert de erkenning en ondersteuning van de expertisecentra dementie binnen het ouderenbeleid


- Dirk Dhondt, woordvoerder van de expertisecentra dementie, geeft toelichting rond de werking van de expertisecentra dementie en stelt de bekendmakingscampagne voor.

U bent van harte welkom om deze persconferentie bij te wonen.

ots original text: kabinet van minister Mieke Vogels, Vlaams Minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen Beschikbaar op internet: https://www.newsaktuell.be

Deel: ' Start campagne Vlaamse expertisecentra dementie '
Lees ook