Ingezonden persbericht

Persbericht

Start campagne voor behoud zwembad de Houtvaart.

"Stop de drooglegging, laat de Houtvaart open"

Het komend najaar breekt een spannende tijd aan voor het zwembad de Houtvaart. Wordt Haarlems enige openluchtbad gesloten of besluit de Gemeente toch tot behoud van de Houtvaart? Als het aan de "Vereniging Vrienden van de Houtvaart" ligt is de keuze zonneklaar: behoud van de historische "zweminrichting de Houtvaart". De "Vrienden" vechten al sinds 1991 voor het open houden van de Houtvaart, maar nu, in 2001, moet er definitief een keuze gemaakt worden. Daarom starten de "Vrienden" de komende periode een reeks acties om het belang van het behoud van dit unieke bad prominent onder de aandacht te brengen. Op zaterdag 21 juli 2001 starten de "Vrienden van de Houtvaart" de acties met lancering van de website: www.houtvaart.nl In september/ oktober van dit jaar neemt het college van B&W van Haarlem een besluit over het behoud of sluiting van de Houtvaart. Inmiddels zijn de steeds groter wordende groep van "Vrienden van de Houtvaart" in toenemende mate actief geworden om het openluchtzwembad voor de toekomst te behouden. De oorspronkelijke "Zwem- en Badinrichting aan de Houtvaart" stamt uit 1884, de huidige bebouwing is van 1927. Deze bebouwing is ontworpen in de kubistische bouwstijl en is uniek in zijn omgeving. Naast de cultuurhistorische- en architectonische waarde heeft het bad een belangrijke sociale functie. Uiteraard is de Houtvaart voor menigeen ook een bron van plezier. Met de lancering van de website starten de "Vrienden van de Houtvaart" een reeks van acties om de gemeenteraad de overtuigen van het belang van behoud van de zweminrichting de Houtvaart. Onder het motto:

Stop de drooglegging, laat de Houtvaart open www.houtvaart.nl

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met: Joost Lambers
Tel; 023-5313963
Joost@houtvaart.nl

Heeft u geen internet; voor meer informatie kunt u terecht bij de Houtvaart, Piet Heinstraat 12, 2014 AR Haarlem.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start campagne voor behoud zwembad de Houtvaart '
Lees ook