BRANDWEER

Start campagne werving beroepsbrandweervrouwen

Wat?
De commandanten van de brandweer Amsterdam (Kees te Boekhorst), de brandweer Den Haag (Rob Brons) en de brandweer Rotterdam (Don Berghuijs) openen zaterdag 15 maart 15.30 uur de campagne voor de werving van beroepsbrandweervrouwen.

Geïnteresseerden krijgen door beroepsbrandweervrouwen de campagnefolder uitgereikt en Williët Brouwer, (hoofd cluster Brandweer, Ministerie van BZK) voorzitter van het Ontwikkelpartnerschap Equal Women in the Fire Service brengt een toost uit op de samenwerking met alle betrokkenen.

Wie?
Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het project is een samenwerkingsverband opgericht (het Ontwikkelpartnerschap OP). Het Ontwikkelpartnerschap bestaat uit: de voorzitter van de NVBR, de commandanten van de brandweer Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de voorzitter van het Netwerk Brandweervrouwen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VanDoorneHuiskes en partners (projectmanagement).

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds, het ministerie van BZK en de inzet van de andere betrokken organisaties.

Waar?
Het Nederlands Congres Centrum, Churchillplein 10 te Den Haag Mensenwerk in Uniform (op de Ruim Baan Beurs)

Wanneer?
Zaterdag 15 maart 2003 15.30 uur start campagne 15.00 uur modeshow uniformdragers (uitmondend in start campagne) 15.30 uur opening campagne door de drie commandanten

Waarom?
Werken bij de brandweer is een uitdagende, niet-alledaagse en zinvolle baan. En daarom is het een gemiste kans dat er nog bijna geen vrouwen werkzaam zijn in dit vak. Slechts 3% van alle beroepsfuncties wordt vervuld door vrouwen. En het is hiermee dan ook nog een van de weinig overgebleven mannenberoepen. Toonaangevende organisaties in het brandweerveld hebben de krachten gebundeld en zijn een project gestart dat moet leiden tot de werving, selectie en opleiding van meer beroepsbrandweervrouwen.

De brandweer wil een afspiegeling zijn van de lokale bevolking en al het beschikbare talent in haar organisatie vertegenwoordigd zien. Omdat vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn bij de brandweer, is ervoor gekozen de campagne speciaal op vrouwen te richten.

Geacht redactielid,

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de start van de campagne. Indien u over de campagnefoto of ander campagnemateriaal wilt beschikken, kunt u contact opnemen met Cora de Olde of Saskia Schalkwijk van het bureau VanDoorneHuiskes en partners (projectmanagement). Ook indien u een interview wenst met een van de betrokken organisaties of met een beroepsbrandweervrouw, kunt u bij ons terecht. Telefoon 030-2333361, email
cora.deolde@vandoornehuiskes.nl mobiel 06 21563670


07 mrt 03 15:36

Deel: ' Start campagne werving beroepsbrandweervrouwen '
Lees ook