Getronics


Persbericht

Amsterdam,
9 juni 1999
Dit is een gezamenlijk persbericht van Getronics en ABN AMRO Bank.

Emissie gewone aandelen Getronics start op 10 juni

Getronics maakt bekend dat het voornemens is om tussen 19 en 21 miljoen gewone aandelen te emitteren ter financiering van de overname van Wang Global. Op basis van de slotkoers van 9 juni 1999 van € 38,25 zal de opbrengst van de emissie tussen circa ƒ 1,6 en ƒ 1,8 miljard uitkomen.

Omvang van de uitgifte van gewone aandelen De exacte omvang van de uitgifte van de gewone aandelen zal na sluiting van de inschrijving worden vastgesteld en op de dag van toewijzing voor beurs bekendgemaakt worden. Getronics heeft aan ABN AMRO Rothschild een "green shoe"-optie verleend van 2 miljoen gewone aandelen. Uitvoerige informatie over de emissie en over de onderneming is opgenomen in het voorlopig prospectus, dat donderdag 10 juni 1999 beschikbaar is.
Inmiddels zijn onder voorbehoud van enkele condities die zijn beschreven in het prospectus voor een effectieve waarde van tussen ƒ 570 en ƒ 630 miljoen gewone aandelen uit deze emissie op emissievoorwaarden voorgeplaatst bij enkele institutionele beleggers. Daarnaast hebben deze beleggers zich gecommitteerd om voor circa ƒ 500 miljoen cumulatief preferente aandelen Getronics te nemen.

Inschrijvingsperiode
De inschrijving staat open vanaf donderdag 10 juni 1999 en sluit naar verwachting op woensdag 23 juni 1999, 16.30 uur. De inschrijving kan vervroegd gesloten worden.

Verwacht wordt dat de uitgiftekoers op woensdag 23 juni a.s. na sluiting van de beurs wordt vastgesteld. De toewijzing zal plaatsvinden naar verwachting op donderdag 24 juni voor beurs en de betaling op dinsdag 29 juni. De nieuwe gewone aandelen Getronics zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over 1999 en over volgende boekjaren. De nieuwe gewone aandelen worden genoteerd aan de Amsterdam Exchanges.

Bijeenkomsten voor beleggers
De bijeenkomsten voor beleggers in binnen- en buitenland zijn van start gegaan. De bijeenkomsten in het buitenland zijn vooral gericht op institutionele beleggers in ondermeer de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Ierland.

Bankensyndicaat
Het bankensyndicaat dat voor Getronics de emissie verzorgt, staat onder leiding van ABN AMRO Rothschild als Global Coordinator. ING Barings en Merrill Lynch zijn senior Co-Lead Managers. CS First Boston, Deutsche Bank en Kempen & Co zijn Co-Lead Managers.

Wang Global
Wang Global, met vestigingen in meer dan 40 landen, is gespecialiseerd in het leveren van diensten op het gebied van network- en desktop services aan de zakelijke markt. Wang Global behaalde in 1998 een omzet van € 2,8 miljard (ƒ 6,1 miljard), waarvan 53% in Europa, 36 % in Noord- en Zuid-Amerika en 11 % in Azië gerealiseerd werd.

Getronics
Getronics is, na overname van Wang Global, een van de grootste ICT-dienstverleners in de wereld met ruim 33.000 medewerkers en in 1998 een proforma omzet van € 4,3 miljard (ƒ 9,5 miljard). Getronics is genoteerd aan de Amsterdam Exchanges (GTN).

Dit persbericht houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect in de Verenigde Staten van Amerika. Door Getronics NV aangeboden effecten mogen, behoudens registratie (een uitzondering van registratie) onder de "US Securities Act of 1933" niet worden aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika. Getronics NV is niet voornemens om een deel van enig aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika te registreren of in dat land een publiek aanbod van effecten te doen plaatsvinden.


Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Getronics NV
Donauweg 10
1043 AJ Amsterdam
Tel.: 020 586 1964
Fax.: 020 586 1568
www.Getronics.nl

ABN AMRO NV
De heer A.J. Massar
tel: 020-6286323


Getronics NV
Donauweg 10
Postbus 652
1000 AR Amsterdam
Tel. 020 - 586 14 12
Fax 020 - 586 15 68
http://www.getronics.nl

Copyright 1998 Getronics NV
Last update: 10 June 1999
Informatie: info.algemeen@getronics.nl Feedback: webmaster@getronics.nl

Deel: ' Start Emissie gewone aandelen Getronics '
Lees ook