Gemeente Enkhuizen

PERSBERICHT

Gemeente Enkhuizen
Afdeling comunicatie
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

telefoon 0228-360155
fax 0228-360107

Datum, 2 september 1999

Start energiebesparingcampagne gemeente Enkhuizen

Minima kiezen zelf voor energiebesparing

Op woensdag 8 september a.s. om 15.00 uur gaat de energiebesparingcampagne `Minima kiezen zelf voor energiebesparing' in Enkhuizen van start. Het startsein wordt gegeven door het ondertekenen van een overeenkomst tussen de samenwerkende partijen Energie Noord West, Global Action Plan Nederland, EcoTeamsteunpunt Noord-Holland en de gemeente Enkhuizen. Dit gebeurt in het Stadhuis, Breedstraat 53, in de Schepenenkamer (trouwzaal).

Uitnodiging deelname EcoTeam

Huis aan huis zullen achtereenvolgens inwoners van de wijken; Gommerwijk West, Gommerwijk Noord en Oude Gouw Enkhuizen een brief ontvangen waarin zij uitgenodigd worden, deel te nemen aan de energiebesparingcampagne. Dit kan door het opvolgen van gratis advies van Energie Noord West en door mee te doen aan een EcoTeam. Een EcoTeam is een groepje van zes à acht mensen die leren hoe ze kunnen besparen op afval, gas, elektriciteit, water en vervoer. Het deelnemen aan de campagne kan per huishouden besparingen van gemiddeld f 500,-- opleveren.

Bijzonder

Bijzonder aan de campagne in Enkhuizen is dat de minima worden uitgenodigd deel te nemen aan gewone EcoTeams. In Kampen, waar de eerste energiecampagne was, waren er voor minima aparte EcoTeams. Enkhuizen start nu als eerste gemeente met de nieuwe opzet. In West-Friesland zal dit project dus door vele ogen worden gevolgd om te zien of het op deze manier ook voor andere gemeenten bruikbaar is.

Voor minima bestaat de mogelijkheid, als ze aan de campagne deelnemen en aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen, een gratis koelkast of wasmachine te verkrijgen.

Voor informatie
:

Sector Openbare Werken

Afdeling Milieu,

de heer R.H. Pruijssers

Tel: 0228 -360236

Deel: ' Start energiebesparingcampagne gemeente Enkhuizen '
Lees ook