Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht, 6 april 2011
Start fortenseizoen Nieuwe Hollandse Waterlinie
Seizoensopening 16 en 17 april in teken van de vleermuis

Op zaterdag 16 en zondag 17 april start het fortenseizoen van de forten, kastelen, vestingsteden en waterlinie-ondernemers in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit jaar, het Europees Jaar van de Vleermuis, zijn verschillende activiteiten speciaal gericht op de vleermuis. Er zijn rondleidingen, vaartochten en speciale kindervleermuisactiviteiten. Vleermuizen in de Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een voormalige militaire linie met belangrijke functies voor vleermuizen. De vleermuizen houden vanaf oktober hun winterslaap in de forten, kastelen en kleine groepsschuilplaatsen. Vanaf half april worden ze wakker en vliegen ze uit. Daarom gaan de meeste forten nu weer open. Op tenminste 26 van de 55 forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie komen vleermuizen voor. Fort Honswijk bijvoorbeeld herbergt vijf verschillende soorten en in Fort Rijnauwen is dit jaar een zeldzame vale vleermuis waargenomen. Omdat de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zo belangrijk zijn voor vleermuizen kunnen bezoekers van de website www.hollandsewaterlinie.nl door het spelen van een vleermuisspel, kennis maken met de leefwijze van deze dieren in de Hollandse Waterlinie.

Deelnemende forten, kastelen en Waterlinie-ondernemers:

Forteiland Pampus, het Muiderslot en het Muizenfort in Muiden, het Vestingmuseum in Naarden, Werk IV in Bussum, Fort Maarsseveen in Maarssen, Fort Ruigenhoek in De Bilt, Fort aan de Klop, Fort Hoofddijk en Fort de Bilt in Utrecht, 'Fort Knooppunt' in Lunetten, Fort Rijnauwen en Fort Vechten bij Bunnik, Fort Vreeswijk in Nieuwegein, Werk aan de Korte Uitweg onder Houten, Fort Werk aan het Spoel en Fort Everdingen bij Culemborg, Fort Asperen bij Acqouy, Fort Vuren bij Vuren, Slot Loevestein bij Woudrichem, Fort Altena bij Werkendam, Theetuin de Winkel in Cothen, Beeldentuin de Blauwe Meije in Zegveld, fietsroutes van Fietsmandje.nl, sponsorfietstocht Waterdragen langs de Linie.

Meer informatie over de activiteiten, openingstijden en adressen: www.hollandsewaterlinie.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een militaire verdedigingslinie gebouwd van 1815 tot 1940. De Linie ligt tussen de voormalige Zuiderzee bij Muiden en de Biesbosch bij Werkendam en was ongeveer 85 km lang en 3 tot 5 km breed. Het verdedigingswapen was het water. Land werd onder water gezet (inundatie) door een ingenieus waterhuishoudkundig systeem van sluizen, inundatiekanalen en bestaande waterwegen en -keringen. Op zwakke punten werd de natuurlijke verdedigingslinie aangevuld met onder meer forten, kazematten, (groeps)schuilplaatsen en vijf vestingsteden. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 werd de Linie voor het laatst in stelling gebracht en verloor daarna haar militaire functie. Nu wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Nationaal Landschap en als onderdeel van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed behouden en duurzaam ontwikkeld.Na restauratie worden de forten en andere gebouwen gebruikt voor horeca, expositieruimte, bewoning, kantoorlokatie, kleine bedrijven etc. De openheid van de inundatievlakken worden zoveel mogelijk beschermd door ze de bestemming landbouw, recreatiegebied en natuur te geven. Opdrachtgever voor het project Nieuwe Hollandse Waterlinie is de Liniecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van vijf provincies en vier ministeries. Het Programmamanagersoverleg bereidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur voor. De enveloppencommissies - vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, waterschappen en de grotere forteneigenaren - coördineren de uitvoeringsprojecten. De projectorganisatie wordt ondersteund door het kwaliteitsteam en het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Deel: ' Start fortenseizoen Nieuwe Hollandse Waterlinie '


Lees ook