Rijksarchiefdienst

Fries Archiefnet

Op 14 februari is de nieuwe en handige website over het openbaar archiefwezen in Friesland www.friesarchiefnet.nl van start gegaan. De mooi verzorgde nieuwe site is er gekomen na een voorstel van de provincie Fryslân. Inmiddels doen alle waterschappen en op 2 na alle gemeenten mee aan dit initiatief. De openingshandeling werd verricht door de gedeputeerde voor cultuur de heer Mulder. Daarna was het de beurt aan de heer Geersing, burgemeester van Ferwerderadeel, die aan de hand van een tweetal onderzoeksvragen demonstreerde wat het nut van deze site voor de historische onderzoeker kan zijn.

In eerste instantie biedt het friesarchiefnet een overzicht van alle openbare overheidsarchieven in de provincie. Het gaat dan om gemeenten, provincie, rijk en waterschappen. U vindt er de adres- en bezoekinformatie van de deelnemende instellingen. Vaak is er ook al een overzicht van de in hun depots berustende archieven en collecties opgenomen. In een, voorlopig nog beperkt, aantal gevallen kunnen ook de inventarissen die deze archieven en collecties ontsluiten worden geraadpleegd. Op termijn zullen alle inventarissen hier worden geplaatst. Dit is een prachtig initiatief waarmee veel onderzoekers, zowel genealogische als niet-genealogische, hun voordeel kunnen doen.

Tekst: 15 februari 2000 Ryksargyf

Copyright © Rijksarchiefdienst

Deel: ' Start Fries Archiefnet met overzicht overheidsarchieven '
Lees ook