Start Geboortetrauma Therapie in Oosterbeek


Voor moeders met gezondheidsklachten na negatieve geboorte ervaringen

OOSTERBEEK, 20171207 -- Steeds meer moeders hebben gezondheidsklachten na negatieve geboorte ervaringen. Brun Kuipers MSc/RN ontwikkelde effectieve geboortetrauma therapie, wat voor het eerst in een gezondheidscentrum wordt aangeboden. Alle moeders kunnen met deze vriendelijke behandeling vlot en blijvend herstellen vanaf januari 2018 in De Dennenkamp in Oosterbeek.

Start Geboortetrauma Therapie in OosterbeekGeboortetrauma therapie voor moeders met een negatieve geboorte ervaring

Voor het eerst in Nederland start in een regulier gezondheidscentrum Geboortetrauma therapie. Deze therapie bestaat uit het herstelgesprek met aanvullende educatie, begeleiding en zo nodig ondersteunende voeding. Het herstelgesprek is een therapie, wat door een specifieke benadering gunstige veranderingen teweegbrengt in hersenfuncties. Zo ontstaan functionele verbindingen in het brein en psychisch en lichamelijk herstel. De benadering in het gesprek gaat uit van wat moeder weet en het liefste had gewild. Psycho- en geboorte-educatie worden eventueel toegevoegd aan de behandeling. Educatie kan helpen inzicht te krijgen in het gevoelsleven en gedrag, zodat de cliënt in het dagelijks leven, samen met naasten,  de situatie kan verbeteren. Begeleiding  en ondersteunende voeding dragen bij aan het effect van de herstelgesprekken op lange termijn. Geboortetrauma therapie is goed te combineren met andere zorg, omdat alleen wordt gewerkt met het natuurlijk functioneren van de cliënt. Dat draagt bij aan een vriendelijke en effectieve behandeling. De Geboortetrauma therapie is onderbouwd en bewezen met wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheidscentrum De Dennenkamp in Oosterbeek

De spreekuren in De Dennenkamp starten in januari 2018, elke donderdagmiddag van 13-17 uur. Van 13-14 uur is een open spreekuur en kunnen cliënten en zorgverleners binnenlopen voor vragen of om een afspraak te maken. Vanaf 14 uur plan ik voor 3 cliënten een afspraak in. Moeders hebben ook de gelegenheid om
  • hun bevallingservaring (soms na jaren alsnog) te verwerken
  • hun klachten te bespreken
  • aanknopingspunten te krijgen voor begeleiding en behandeling
  • informatie te krijgen over de effectieve herstelgesprekken
  • hun bevalling voor te bereiden om problemen te voorkomen
Waarom geboortetrauma Therapie?

Negatieve ervaringen rondom de geboorte vanaf de conceptie tot na de kraamtijd hebben effect op de gezondheid en het gevoelsleven van de moeder. Dit uit zich in een variatie van aanhoudende, onbegrepen klachten die  lichamelijk, psychisch en/of sociaal van aard zijn en het dagelijks functioneren belemmeren. Problemen ontstaan in verschillende fases van het leven en zijn in verband te brengen met (onvervuld) moederschap, miskraam, zwangerschap, bevalling, verlies, hechting en traumatische ervaringen. 

Tijdens zwangerschap kunnen klachten spelen, zoals het geen contact kunnen maken met je ongeboren baby, angst en onzekerheid, spanning en stress, negatieve gevoelens over de vorige bevalling en vrees voor de komende bevalling. De klachten kunnen ook (jaren) na de bevalling of miskraam ontstaan, wat zich kan uiten in stress, pijn, ongemak, vaginisme, ontevredenheid over de borstvoeding, machteloosheid, vermoeidheid, uitputting, depressie, posttraumatische stress reactie, paniekaanvallen, dwanggedachtes, angstig of beangstigend gedrag, onzekerheid, isolement, onrust, concentratieverlies en spanningen in relaties en het gezin. Sommige vrouwen durven niet meer zwanger te worden. Het doel van de therapie is een ander gevoel te krijgen over deze negatieve ervaring en zo gezondheid te herstellen. De benadering helpt ook om problemen te voorkomen ter voorbereiding op een zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Wat kun je verwachten na de behandeling

Klachten nemen af of verdwijnen helemaal. De positieve veranderingen worden direct tot in de eerste weken na de behandeling opgemerkt. Het herstel is blijvend en gaat vaak gepaard met meer energie, gevoel van controle, toename van welzijn en ontspanning binnen het gezin. Lees voor meer informatie de site degeboortespecialist.nl.

Geboortetrauma therapeut Brun Kuipers

Brun Kuipers is Gezondheids- en verplegingswetenschapper en gespecialiseerd verpleegkundige in de verloskunde. Ze houdt zich al jaren bezig met de gezondheid van moeders. Vanuit de klinisch verloskundige praktijk is ze onderzoek gaan doen naar de relatie tussen geboorte ervaringen en de gezondheid van moeders in hun dagelijks functioneren. Dit heeft ertoe geleid dat ze een therapie heeft ontwikkeld om te kunnen herstellen van geboortetrauma’s, wat de gezondheid van moeders bevordert. Aan de hand van een herstelgesprek wordt de moeder benaderd vanuit haar natuurlijke functioneren. Het herstelgesprek blijkt zeer effectief en moeders en hun gezin profiteren snel en op lange termijn.Noot voor redacties:

Deel: ' Start Geboortetrauma Therapie in Oosterbeek '
Lees ook