Provincie Gelderland


Start Fietsen naar je werk' op 20 april

15 april 1999

Nr. 99-158

Vervoercoördinatoren op de fiets naar vervoercongres in Münster

Op 20 april start de actie Fietsen naar je werk' van het COS Gelderland (Centrum voor Internationale Samenwerking). De actie richt zich op werk nemers van bedrijven die de komende maanden voor iedere fietskilometer geld bij elkaar zamelen voor een duurzaam ontwikkelingsproject in een ont wikkelingsland. Fietsen is op die manier niet alleen goed voor gezondheid (want een betere conditie), milieu (minder CO2-uitstoot), bereikbaarheid (minder auto's op weg en parkeerplaats), maar ook voor ontwikkeling. De actie wordt gesubsidieerd door KAN en provincie Gelderland.

De start van de actie Fietsen naar je werk' wordt ingeluid met de ontvangst in de Arnhemse Eusebiustoren van de deelnemers aan het Europese Vervoermanagement Congres op 21 april in Münster (Duitsland). Medewerkers van verschillende Vervoer Coördinatie Centra, waaronder die van KAN en Oost-Nederland, gaan op de fiets naar dit congres toe en onderstrepen daarmee dat de fiets een prima alternatief is voor de auto en in het be leid volop aandacht verdient. Op 19 april geeft in Den Haag staats secretaris van financiën W. Vermeend het startschot. De tocht is een initiatief van Vervoermanagement Nederland.

Programma 20 april
Op 20 april worden de fietsers om 11.00 uur in Arnhem ontvangen. COS- directeur Remy Wolfs licht Fietsen naar je werk toe' en directeur W. Lely van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Gelderland gaat kort in op het provinciaal fietsbeleid. G. Jansen, voorzitter van het College van bestuur van het KAN, geeft de fietsers een boodschap voor het congres mee. Samen met de Arnhemse wethouder mevrouw J. Bouman en directeur J. Dronkers van Rijkswaterstaat zwaaien allen om 12.50 uur de fietsers weer uit. Die fietsen via Winterswijk naar Münster.

Voor veel woon-werkverkeer is de fiets een goed alternatief. Niet alleen voor de mensen die op korte afstand van het werk wonen, maar ook als na- en voortransportmiddel is de fiets een ideaal vervoermiddel. In Nederland fietst overigens iets meer dan een kwart (26%) van alle werknemers naar het werk, 47% komt met de auto.

Deel: ' Start Gelders project 'Fietsen naar je werk' '
Lees ook