VNG

Start habitat platform midden en oost europa

PERSBERICHT

Met de benoeming van ir. Egon Steuer als voorzitter van het Habitat Platform Midden- en Oost-Europa is de nieuwe loot aan het Habitat Platform een feit. Architect Egon Steuer is goed bekend met de (on)mogelijkheden op het terrein van Habitat in Midden- en Oost-Europa. Dit niet alleen door zijn Slowaakse achtergrond en jarenlange ervaring als directeur van de woningbouwcorporatie Olympus, maar ook door zijn grondige kennis van de regio. De eerste bijeenkomst van het nieuwe platform vindt plaats in Den Haag op 26 juni aanstaande.

Habitat Platform
Het Habitat Platform, opgericht in 1998, heeft als doel de gemaakte afspraken tijdens de VN top over Habitat in Istanbul te effectueren. Het gaat om het verbeteren van de habitat van de mens, niet om huisvesting alleen, maar ook om gezondheid, onderwijs, infrastructuur en economie.
Habitat Platform doet dit door samen te werken met andere organisaties op dit terrein, belanghebbenden samen te brengen en ideeën voor verbetering te leveren. Het Habitat Platform richt zich niet alleen op Nederland maar ook op het buitenland. Al eerder ontstond het Habitat Platform Zuid-Afrika en nu het Platform Midden- en Oost-Europa.

Habitat Platform Midden- en Oost-Europa
Na het doen van een draagvlakonderzoek is door het Ministerie van VROM een bedrag beschikbaar gesteld voor de start van dit platform. Een platform waarvoor het initiatief genomen is door o.a. Habitat Platform, het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid, Aedes, Spolu, Stichting HAL en PRC Bouwcentrum. Niet alleen zij, maar tal van particuliere organisaties, woningbouwcorporaties, ngos, bedrijven en gemeenten houden zich op een of andere manier al bezig met Midden- en Oost-Europa. Doel van het nieuwe platform is dan ook deze initiatieven bij elkaar te brengen, kennis en kunde uit te wisselen en het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven die gerelateerd zijn aan Habitat.

Startbijeenkomst op 26 juni
Op deze bijeenkomst worden in vogelvlucht de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa doorgenomen, bestaande samenwerkingsvormen bekeken, de rol van gemeenten en enkele praktijkvoorbeelden in ogenschouw genomen. Expliciet wordt aandacht besteed aan de rol die het platform volgens deelnemers aan de middag, in de toekomst moet hebben. Het programma duurt van 13.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch, heeft plaats in het gebouw van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en is (na aanmelding) vrij toegankelijk. Voor aanmelding en nadere informatie kan contact opgenomen worden met de secretaris van het platform: Heleen Mudde, tel. 070 3738331, email: Heleen Mudde@VNG.nl

Einde persbericht

15 mei 03 16:06

Deel: ' Start habitat platform midden en Oost Europa '
Lees ook