HOGESCHOOL HOLLAND

Start hbo-opleidingen in Zaanstad

De minister van OC&W heeft toestemming gegeven in Zaanstad te starten met een aantal hbo-opleidingen. Onder de naam Zaanse Academie wordt begonnen met economische studies waarbij een drietal varianten wordt aangeboden: een voltijd, reguliere vierjarige hbo-studie, een doorstroom mbo-hbo traject (zevenjarig), en een part-time variant voor het bijscholen van reeds werkenden. In de komende jaren zal het aanbod verder worden uitgebreid met andere richtingen, waarbij o.a. gedacht wordt aan Technische Bedrijfskunde, ICT en Retail. Formeel geldt de Zaanse Academie als een vestiging van de nieuwe fusie-hogeschool INHOLLAND (voortgekomen uit Hogeschool Alkmaar, Hogeschool Haarlem, Hogeschool Holland en Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft).

De Zaanse Academie is er voor schoolverlaters van havo/vwo en mbo en voor reeds werkenden op mbo-niveau die verder willen leren op hbo-niveau. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande programma s van Hogeschool INHOLLAND. Daarna zal het aanbod worden uitgebreid, ook met zelfstandig ontwikkelde onderwijsprogramma s. Belangrijke pijler onder het aanbod wordt de ontwikkeling van zgn. mbo-hbo trajecten, wat studenten een gecomprimeerde studietijd voor een gecombineerde mbo-hbo studie biedt. De opleidingen aan de Zaanse Academie starten al in september 2002, dus na de komende zomervakantie. Het onderwijs zal gegeven worden in het nieuwe IKTC-Gebouw (het Industrieel Kennis- en Technologie Centrum). Omdat dit gebouw pas in de tweede helft van 2003 gereed is, worden de lessen het eerste studiejaar nog in Diemen gegeven aan Hogeschool Holland (per 1 september Hogeschool INHOLLAND Diemen).

In de zomer van 2001 is door een aantal partijen een stuurgroep ingesteld die de ontwikkeling van de Zaanse Academie aanstuurt. De stuurgroep bestaat uit de wethouder onderwijs van de gemeente Zaanstad, de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Holland en de voorzitter van het College van Bestuur van het RegioCollege Zaanstreek/Waterland. IKTC Zaanstad, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven voert het projectmanagement voor de Zaanse Academie.

De Zaanse Academie past in het beleid van de gemeente Zaanstad om een breed onderwijsaanbod in de eigen regio te realiseren. De gemeenten in de Zaanstreek streven er naar de sociaal-economische structuur van de regio te versterken. De Zaanstreek kent van oudsher een sterke nadruk op de industriële bedrijvigheid (o.a. voedingsmiddelen-industrie) maar transformeert zich meer en meer tot een kennisintensieve regio. Overigens richt de Zaanse Academie zich niet uitsluitend op de Zaanstreek: ook Waterland en het Waterlandse bedrijfsleven horen nadrukkelijk tot het aandachtsgebied.

Het onderwijs van de Zaanse Academie gaat zich kenmerken door een sterke binding met het bedrijfsleven. Alle opleidingen zullen in een duale vorm worden aangeboden: een combinatie van werken en leren. De inbreng van het bedrijfsleven bij de Zaanse Academie is dus van groot belang. Er is daarom een adviesraad Zaanse Academie in het leven geroepen waarin overig onderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties betrokken zijn. De Adviesraad wordt voorgezeten door de heer P. Tange, Burgemeester van de gemeente Wormerland.

Deel: ' Start hbo-opleidingen in Zaanstad '
Lees ook