Gemeente Breda


START HERINRICHTING PARK HOGE VUCHT.

Op 4 oktober starten de reconstructiewerkzaamheden in Park Hoge Vucht. Het park krijgt een heel nieuw gezicht. Naast een wandelpromenade krijgt het park een kinderboerderij en worden delen van het park begraasd door koeien. Om dit te kunnen realiseren zal wethouder Oomen maandag 4 oktober om 16.00 uur de eerste schop in de grond steken.

Het in 1970 aangelegde Park Hoge Vucht is na de wijziging in het beheer in 1980 minder aantrekkelijk geworden voor bewoners van Hoge Vucht. Inrichting en beheer van het park waren niet langer in overeenstemming. Het park was toe aan een nieuwe inrichting.

De bewoners van Hoge Vucht hebben in een enquête hun wensen kenbaar gemaakt. Die wensen hebben, samen met de randvoorwaarden die de gemeente aan de herinrichting stelt, geleid tot een ontwerp. Dit ontwerp is na een uitgebreid inspraaktraject onlangs door het college vastgesteld.

In het ontwerp is aan de zuidkant een parkzone bedacht met daarin een promenade (twee goedverlichte, langgerekte paden met zitbanken aan weerszijden). In het centrum van het park is op een tweetal eilanden een kinderboerderij gepland. Het dagelijks beheer van de kinderboerderij komt voor rekening van de stichting Kinderboerderij Breda-Noord. Deelnemers van "De Hoeksteen" (onderdeel van de stichting Amarant), mensen met verstandelijke of dubbele handicap, zullen een belangrijke rol vervullen in het dagelijkse beheer. Een gedeelte van het park zal begraasd worden door runderen. Deze Limousinkoeien leven zomer en winter buiten en eten het beschikbare gras. Op die manier dragen zij een steentje bij aan het onderhoud.

Wethouder Oomen zal op 4 oktober een eerste aanzet geven voor de werkzaamheden in het park. Nog dit jaar zullen een aantal bomen worden gerooid en verplaatst en wordt er bosplantsoen weggehaald. De werkzaamheden gaan in 2000 door. In de zomer moet het park er weer als nieuw uitzien.

Breda, 30 september 1999.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start herinrichting Park Hoge Vucht Breda '
Lees ook