Gemeente Ede

Herinrichting parkeerterrein Bergstraat
bij hoofdingang Raadhuis van start

Onlangs is gestart met de herinrichting van het parkeerterrein Bergstraat bij de hoofdingang van het Raadhuis (Bergstraat 4). Dit betekent dat het gehele terrein aan de Bergstraat is afgezet en ingericht als werkterrein. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen is het nieuwe parkeerterrein op 15 december 2001 gereed.

Bereikbaarheid en parkeren tijdens uitvoering
Op bijgaande tekening is zichtbaar hoe tijdens de uitvoering van de herinrichting het Raadhuis, de Sterrenberg en de Stadsberg bereikbaar zijn.

* Tijdelijke hoofdingang Raadhuis verplaatst naar Raadhuisstraat;
* Parkeren bezoekers tijdelijk verplaatst naar Raadhuisplein;
* Hoofdingang Sterrenberg blijft bereikbaar vanaf Raadhuisstraat;
* Ingang Stadsberg bereikbaar via tijdelijke inrit parkeerterrein bezoekers Sterrenberg en Stadsberg;

* Inrit parkeren bezoekers Sterrenberg en Stadsberg tijdelijk verplaatst in oostelijke richting.

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan voorziet in de aanleg van een nieuw vormgegeven Bergstraat die rechtstreeks toegang geeft tot de hoofdingang van het Raadhuis. Tussen de Bergstraat en de Raadhuisstraat wordt het nieuwe parkeerterrein gerealiseerd in de vorm van vier 'kamers' welke met elkaar zijn verbonden en worden omzoomd met beukenhagen. In de ruimte tussen de 'kamers' worden bestaande bomen gehandhaafd en nieuwe bomen geplant. Voor de Sterrenberg wordt een aparte parkeervoorziening gemaakt.Ede, 12 september 2001

Deel: ' Start herinrichting parkeerterrein Bergstraat te Ede '
Lees ook