Gemeente Houten


Herinrichting winkelerf

23/02/99

Op maandag 8 maart a.s. wordt begonnen met het herinrichten van het winkelerf nabij de Vershof in het centrum van Houten. De rijbaan tus-sen de hoofdin-gang van de C1000 en Het Onderdoor wordt hierbij opnieuw inge-richt. Er wordt begonnen aan de kant van de C1000 en gewerkt richting Het Onder-door. De ernaast gelegen trottoirs blijven ongewijzigd.

Reden om tot herin-richting over te gaan is het ter plaatse verhogen van de verkeersvei-ligheid. De rijbaan komt hierbij straks op gelijk niveau te liggen met de omlig-gen-de trot-toirs.

In de periode van maandag 8 maart t/m vrijdag 19 maart a.s. zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn over Het Rond. Doorgaand verkeer dient gedurende deze periode gebruik te maken van de Rondweg. Fietsers en voetgangers kunnen (zij het met enige voorzichtigheid) het werk passeren via de naast het werk gelegen trottoirs. Buspassagiers die gebruik maken van de centrumroute zullen met tussenkomst van een pendelbus worden vervoerd. Gedurende het tussengelegen weekend zal de afsluiting overigens tijdelijk worden opgeheven (vrijdag 12 maart vanaf 18.00 uur tot maandag 15 maart 07.00 uur). Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Met het oog op de toekomstige herinrichtingsplannen van het gehele centrum zullen zogenaamde proefvakken worden aangelegd met verschillende hoogwaardige steen- en klinkersoorten. Ook worden er een aantal typen afzetpalen geplaatst. Begin van de zomer vindt een eerste evaluatie plaats. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over de proefvakken. In mei laten wij u via deze rubriek weten op welke manier(en) dit kan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met centrumcoördinator de heer M. van Rossum. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 030- 63 92
756

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Start herinrichting winkelerf Vershof Houten '
Lees ook