Gemeente Deventer

Herstraten Polstraat

De bouw van het nieuwe appartementencomplex in de bocht van de Polstraat ter hoogte van de Melksterstraat is afgerond. Tijdens de bouwvakantie betrekken de meeste bewoners hun nieuwe appartement. Direct na de bouwvakantie, op 13 augustus, start aannemer Eijkelboom met het herstraten van de Polstraat en de Bursestraat rond het nieuwe pand. Dit herstraten duurt ongeveer acht weken.

De aannemer voert de werkzaamheden in fasen uit. Tijdens de verschillende fasen wordt de verkeerscirculatie tijdelijk aangepast. Dit aanpassen bestaat uit het omkeren dan wel tijdelijk opheffen van het eenrichtingsverkeer op de verschillende wegen, waardoor het gebied rondom de Polstraat bereikbaar blijft. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor het directe werkgebied. De aannemer maakt met ondernemers die in het werkgebied liggen nadere afspraken over bevoorrading en bereikbaarheid.

Door middel van loopschotten blijven de aangrenzende panden in ieder geval te voet bereikbaar.

Tijdens de werkzaamheden is (verkeers)hinder niet te voorkomen. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Opname panden

Deze week worden de panden die direct aan het werk grenzen fotografisch opgenomen. Dit houdt in dat de gevel gefotografeerd wordt en dat zichtbare schades beschreven worden. Hiermee wordt de 'nulsituatie' vastgelegd. Indien schade door de werkzaamheden ontstaat geldt deze nulsituatie als uitgangspunt voor het bepalen van de omvang van de schade. Vanzelfsprekend wordt er alles aan gedaan om schade te voorkomen.

Huisvuil

Als de weg voor een woning is opgebroken kunnen bewoners hun huisvuil aanbieden aan de grens van de opbreking, op een plaats die de vuilophaaldienst kan bereiken. Dit geldt zowel voor het normale huisvuil als voor het afval dat Sallcon gescheiden inzamelt. De gemeente verzoekt bewoners de boxen zo te plaatsen dat verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

Informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Polstraat kunt u contact opnemen met projectleider A.J. Pluim, telefoon 693808 of opzichter W. van Eggelen, telefoon 510223.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start herstraten Polstraat en Bursestraat in Doetinchem '
Lees ook