Gemeente Amersfoort


il 1999

Start inspraak CSG-Noord

De plannen voor het noordelijk deel van het Centraal Stadsgebied worden vrijgegeven voor inspraak. We hebben het dan over het Coordinatieplan CSG-Noord, en de programma's van Eisen voor Puntenburg Noord en de Van Gend en Looslocatie (ten noorden van het Station).De inspraak start op donderdag 29 april en duurt tot en met 26 mei 1999.

In het coordinatieplan CSG-Noord staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. De uitwerking heeft plaats in verschillende programma's van eisen en deelplannen. Hiervan zijn er nu twee klaar : die voor Pntenburg-Noord en voor de Van Gend en Looslocatie.

Inspraakavonden
Tijdens de inspraakperiode worden twee afzonderlijke inspraakavonden gehouden waar de plannen worden toegelicht en waar u uw mening kunt laten horen: 17 mei 1999
plaats: De Flint, Concinkstraat 60
Aanvang: 20.00 uur
Onderwerp: Coordinatieplan CSG-Noord

20 mei 1999 Plaats: Woonzorgcentrum Puntenburg, Puntenburgerlaan 100 Aanvang: 20.00 uur
Onderwerp: Programma van Eisen voor Puntenburg Noord Programma van Eisen voor Van Gend en Loosterrein

Inzien
Belangstellenden en belanghebbenden kunnen de plannen gedurende vier weken inzien bij de Wijkwinkel Soesterkwartier, Noordewierweg 167 en bij de Informatiewinkel in de hal van het Stadhuis.

Schriftelijk reageren
Het is mogelijk om schriftelijk te reageren op de plannen. Dat kan tot en met 26 mei 1999 naar de gemeente Amersfoort, afdeling SOB/EO/PM, ter attentie van J.J. de Bruin, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start inspraak CSG-Noord Amersfoort '
Lees ook