CDA

Den Haag, 19 maart 1999

Eerste debat op 31 maart in Amsterdam

Start Jaar van de Veiligheid in Amsterdam

1999 Is voor het CDA het Jaar van de Veiligheid. Op woensdag 31 maart aanstaande wordt in het Vakbondsmuseum (Henri Polaklaan .) in Amsterdam het eerste grote publieke debat over dit onderwerp gehouden. In de Lagerhuisformule zal gediscussieerd worden over een aantal stellingen. Vertegenwoordigers vanuit het veld zoals politie, jeugdzorg, onderwijs etc. zijn uitgenodigd aan het debat deel te nemen. Rob Hessing, Politieraad op de Nederlandse ambassade in Parijs en oud-Hoofdcommissaris van Politie in Rotterdam, zal het debat inleiden. De Tweede Kamerleden Van de Camp en Rietkerk en partijvoorzitter Van Rij zullen aanwezig zijn. Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur.

Tot en met de Najaarspartijraad zal het CDA discussieren over veiligheid, en dan met name over preventie, veiligheidsontwikkeling. Niet omdat rechtshandhaving niet belangrijk is, maar omdat de beginvraag is wie verantwoordelijk is voor wat. Wat is de rol van de ouders, de school, de verenigingen, de media etc.?

De discussie kent een aantal fases. De discussie begint met een aantal grote publieke debatten: na Amsterdam vinden er debatten plaats in Leeuwarden (13 april) en in Maastricht (27 april). U wordt hier door middel van afzonderlijke persberichten van op de hoogte gehouden. In april wordt een discussienotitie naar de Gemeentelijke Afdelingen gezonden waar het vervolgens besproken kan worden. De uitkomsten van de drie grote debatten en de resultaten van de discussies in de Gemeentelijke Afdelingen komen aan de orde op de Partijraad van 5 juni aanstaande. Daarna zal het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen geheel in het teken staan van dit onderwerp. Een en ander wordt afgerond op de Najaarspartijraad met de besluitvorming over concrete voorstellen.

Deel: ' Start Jaar van de Veiligheid in Amsterdam '
Lees ook