NED KANKERBESTRIJDING KWF

START KWFCOLLECTE IN ARNHEMSE ALBERDINGK THIJMSTR

Amsterdam, 3 september 1999

Start Jubileumcollecte Nederlandse Kankerbestrijding/KWF in Arnhem

KWF-Voorzitter Alberdingk Thijm collecteert in Arnhemse Alberdingk Thijmstraat

Voorzitter J. Alberdingk Thijm van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds collecteert maandag 6 september om 14.00 uur in de naar zijn overgrootvader genoemde Arnhemse Alberdingk Thijmstraat. Hiermee geeft hij het startsein voor de jaarlijkse collecte voor de Kankerbestrijding, die dit jaar wordt gehouden van 6 t/m 11 september. Het KWF herdenkt dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Het motto van de collecte van dit jaar is: .Bedankt!'. Dit geldt zowel de collectanten als alle gevers van de afgelopen 50 jaar. Voor de collecte van dit jaar gaan meer dan 120.000 collectanten totaal ruim 5 miljoen deuren langs. Vorig jaar was de opbrengst ruim 14 miljoen gulden.

Het KWF bedankt in dit jubileumjaar op de eerste plaats iedereen die ooit voor het KWF heeft gecollecteerd. Totaal hebben de collectanten sinds de oprichting meer dan 320 miljoen gulden bijeengebracht, één vijfde van alle inkomsten van het KWF. Daarnaast zijn de collectanten belangrijke ambassadeurs geweest voor het KWF. Van het budget van het KWF gaat 85 naar wetenschappelijk kankeronderzoek, scholing en opleiding. Daarnaast gaat 15 naar voorlichting en begeleiding van patiënten en hun naasten.
Sinds de oprichting van het KWF is de gemiddelde geneeskans - met grote verschillen per soort kanker en stadium van ontdekking - gestegen van 25 naar 50. "Op dit moment geneest gemiddeld de helft van alle kankerpatiënten, maar over 25 jaar moeten we op tweederde zijn." verklaarde KWF-voorzitter Alberdingk Thijm dinsdag jl. bij de opening van het Jubileum Symposium van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF in de Amsterdamse Westerkerk. Het KWF zal daartoe extra middelen inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden. Ook de opbrengst van de collecte van dit jaar zal mede daaraan ten goede komen. Een tweede speerpunt van het KWF is de verbetering van de begeleiding van patiënten en hun naasten.
De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds is opgericht in 1949 naar aanleiding van het besluit van Koningin Wilhelmina het Nationaal Geschenk dat zij het jaar daarvoor ontving bij gelegenheid van haar Gouden Regeringsjubileum, te bestemmen voor de kankerbestrijding.
De Nederlandse Kankerbestrijding/KWF heeft als enige fonds op dit terrein het Keurmerk voor Verantwoorde Fondsenwerving en -Besteding van het Centraal Bureau Fondsen. Alle collectanten kunnen zich legitimeren.

----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------

Deel: ' Start KWF collecte in Arnhemse Alberdingk Thijmstraat '
Lees ook