Gemeente Tilburg


2-11-99

Start laatste fase werkzaamheden Noordoosttangent

De gemeente Tilburg kan doorgaan met de aanleg van de Noordoosttangent 2e fase op basis van de aanlegvergunning, die op 10 september door het college is verstrekt en op 23 oktober onherroepelijk is geworden. Ook eventuele onteigeningen kunnen worden verricht op basis van die aanlegvergunning.
Voor de aanleg van de nieuwe viaducten worden enkele leidingen verlegd en enkele overkluizingen gemaakt. Deze werkzaamheden lopen vooruit op de feitelijke werkzaamheden. Op 11 oktober jl. is de Europese openbare aanbesteding geweest voor het resterende deel van de 2e fase tussen Stokhasseltlaan en fase 1 van de tangent. De combinatie HWZ/Van Hees/Van Drunen heeft de laagste inschrijving. De werkzaamheden starten zo snel mogelijk.
De Loonsche Heideweg tussen Stokhasseltlaan en de Midden Brabantweg is de afgelopen maanden omgebouwd tot een 2x2 strooksweg met een tweerichting fietspad aan de zuidzijde en een nieuw verkeerslicht bij de aansluiting met de Stokhasseltlaan. Het wegvak is op 26 oktober open gesteld.

Op 7 oktober jl. is door de Raad van State geen goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan "Buitengebied Noordoost". In dat bestemmingsplan was de Noordoosttangent 2e fase opgenomen. Het bestemmingsplan "Buitengebied Noordoost" wordt niet opnieuw in procedure gebracht, omdat het voor een deel is ingehaald door het bestemmingsplan Nieuwe Warande. In plaats van het bestemmingsplan "Buitengebied Noordoost" zal het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" begin 2000 in procedure komen.
Diegenen die beroep hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan "Buitengebied Noordoost" worden persoonlijk geïnformeerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Start laatste fase werkzaamheden Noordoosttangent, Tilburg '
Lees ook