Verbond van Verzekeraars

Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit

De stichting VAR, de RDW en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) hebben een convenant ondertekend. Onder de naam Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) gaan de drie partijen intensiever met elkaar samenwerken. Het LIV zal fungeren als meldpunt, vraagbaak en expertisecentrum op het gebied van voertuigcriminaliteit.

De drie organisaties hebben met de ondertekening van het convenant de handen ineengeslagen op het gebied van voertuigcriminaliteit. Ze zijn ervan overtuigd dat een betere samenwerking tussen de drie partijen tot een snellere en betere afhandeling van vragen en klachten leidt. Ook kan de samenwerking de kwaliteit van de opsporingsbijstand intensiveren en verbeteren.
De heren M.A. Beuving (korpschef van het KLPD), J.G. Hakkenberg (algemeen directeur van de RDW) en C.C. Krijgsman (voorzitter van de stichting VAR) hebben het convenant voor de intensievere samenwerking ondertekend.Het LIV wordt bij de RDW in Veendam gehuisvest en bestaat uit de medewerkers van bureau BOB en gedetacheerde medewerkers van de KLPD en de stichting VAR. De officiële kick-off van het LIV vindt plaats op 16 mei.

Bondig, maart 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Start Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit '
Lees ook