MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Start landelijke discussie 'Geef mij de ruimte'

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN HET MINISTERIE VAN VROM, DE

PROVNICIE NOORD-HOLLAND EN HET INSTITUUT VOOR PUBLIEK EN POLITIEK.

Start landelijke discussie 'Geef mij de ruimte'

Op 21 februari geven minister Pronk en gedeputeerde Meijdam (ruimtelijke ordening) van de provincie Noord-Holland vanuit het provinciehuis in Haarlem het startsein voor de landelijke discussie Geef mij de ruimte. Minister Pronk wil in deze discussie zoveel mogelijk individuele burgers in de gelegenheid stellen hun mening te geven over de toekomstige inrichting van Nederland. De minister en zo.n veertig statenleden uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland zullen willekeurige Nederlanders bellen en hun mening vragen.

De aanleiding voor deze landelijke discussie is de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die dit jaar verschijnt en waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting tot 2020, met een doorkijk naar 2030, uiteen worden gezet. Per landsdeel wordt op basis van de meningen van de burgers een advies opgesteld. De adviezen zullen op 17 juni tijdens een landelijke discussiedag aan minister Pronk en de leden van de Tweede Kamer worden aangeboden. De adviezen worden betrokken bij het schrijven van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Advies
De discussie .Geef mij de ruimte. wordt georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en de Stichting Agora Europa. De discussie gaat van start met het peilen van zoveel mogelijk meningen. Daarvoor is een enquête opgesteld, de Opiniewijzer. De Opiniewijzer gaat over de ruimtelijke uitwerking van de verschillende wensen ten aanzien van wonen, werken en recreëren. Vanaf 21 februari is de enquête in te vullen via internet (www.geefmijderuimte.nl) en aan te vragen bij het IPP.

Daarnaast vinden er in het hele land telefonische enquêtes plaats waarbij leden van de Provinciale Staten en/of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties mensen opbellen. Tijdens publieke discussies in verschillende landsdelen zullen burgers, regionale politici en de maatschappelijke organisaties de uitkomsten van deze enquêtes met elkaar bespreken, waarna deze per landsdeel in een burgeradvies uitmonden.

De pers is van harte uitgenodigd de bijeenkomst op 21 februari bij te wonen;
Programma 21 februari:
18.45 Ontvangst pers
19.15 Welkomstwoord door gedeputeerde Meijdam
19.30 Gelegenheid vragen te stellen aan minister Pronk en Statenleden
20.00 Toelichting op het project .Geef mij de ruimte. 21.00 Borrel

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting vrom persvoorlichting Instituut voor Publiek en Politiek
Susanne Staals Fré Meijer
070-3392597 0205217633

15 feb 00 13:15

Deel: ' Start landelijke discussie Vrom 'Geef mij de ruimte' '
Lees ook