Gemeente Maassluis

21-8-2001

Middeleeuws bouwdorp start op 28 augustus

Van dinsdag 28 augustus 2001 t/m vrijdag 31 augustus 2001 wordt er voor de Maassluise jeugd weer een bouwdorp worden gehouden op het ijsbaanterrein aan de Vlaardingsedijk. Dit jaar staat het hele bouwdorp in het teken van de Middeleeuwen. Ridders, koningen en koninginnen, jonkvrouwen, pages en hofnarren kunnen zich vier dagen lang helemaal in de Middeleeuwen wanen en zich uitleven in het bouwen van kastelen en burchten. Het bouwdorp wordt georganiseerd door het Bureau Wijkbeheer van de gemeente Maassluis.

Het bouwdorp begint iedere ochtend om 10.00 uur en eindigt op de dinsdag, woensdag en donderdag s middags om 16.00 uur. Vrijdag 31 augustus zal er een feestelijke afsluiting zijn en eindigt het Bouwdorp om 14.00 uur. Dit jaar zijn er geen prijzen verbonden aan het bouwen van de mooiste hut, maar zullen alle kinderen een aandenken ontvangen.
Het entreegeld bedraagt fl. 2,00 per dag. Er zal ook weer een kampvuur worden gehouden en er staat een optreden van een echte ridder op het programma.

Hamers meenemen
Het jaarlijkse Bouwdorp is altijd een groot succes. De kinderen leven zich helemaal uit in het timmeren van hutten en andere prachtige bouwwerken. Het daarvoor benodigde hout en de spijkers zijn ter plaatse aanwezig. Hamers moeten de kinderen wel zelf van huis meenemen, want die zijn beperkt aanwezig. De bouwmaterialen die ter beschikking worden gesteld, zijn onder andere gesponsord door de Woning Stichting Maassluis, bouwbedijf Buynink, bouwbedrijf Warnaar, Schoonmaakbedrijf van Asten en de firma Smit. De Stichting Sportaktiviteiten Lickebaert stelt de kantine van de ijsbaan en het terrein beschikbaar. Stichting Symbion uit Rotterdam is ook dit jaar met vrijwilligers aanwezig om de activiteiten te begeleiden. Als er nog ouders zijn die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen zij dit doen bij bureau Wijkbeheer in het stadhuis, tel. 010-5931843 of 06-22479284.

Deel: ' Start Middeleeuws bouwdorp Maassluis '
Lees ook