*PERSBERICHT*

afzender: Stichting Nationale Milieu Estafette/NIVON 020 - 4350700
----
28 mei start Milieu Estafette langs de Noordzee

Lekker uitwaaien tijdens een flinke strand- en duinwandeling. En bovendien wat wijzer worden over de actuele stand van natuur en milieu van de Noordzeekust. Dat kan voor iedereen, die meeloopt met de Nationale Milieu Estafette '99. Het 'startschot' valt op 28 mei, bij het Haringvliet. Op 29 mei gaat de Estafette-karavaan 'op safari' door de Rotterdamse Haven. Deelname is gratis.

De Nationale Milieu Estafette is een jaarlijks terugkerende wandel-estafette door Nederland. De Milieu Estafette wordt ook wel de 'langste wandelgang van Nederland' genoemd. Met deze manifestatie willen de initiatiefnemers, Stichting Nationale Milieu Estafette en het NIVON, een bijdrage leveren aan de discussie over actuele natuur- en milieuthema's. Daarvoor brengt de Estafette 'publiek' en 'beslissers' bij elkaar. En waar kun je de discussie inspirerender voeren dan in het landschap zelf, in een tempo waarbij je de omgeving het intensiefst beleeft: al wandelend. De organisatoren nodigen iedereen uit om aan één of meer van de zeven dagetappes deel te nemen.

Dit jaar wordt de Nationale Milieu Estafette georganiseerd in samenwerking met Stichting Duinbehoud en Stichting De Noordzee. De veertiende Milieu Estafette staat dan ook in het teken van de Noordzee. Tijdens de zeven etappes zullen talloze organisaties en bedrijven hun visie geven op de gewenste ontwikkeling van de Noordzeekust. Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in discussie over onderwerpen als een vliegveld in zee, Maasvlakte II, nieuwe slufters als kerven in de kust, verbrakking van het Haringvliet voor nieuwe natuur, grenzen aan het toerisme en over de grote en kleine conflicten in het gebruik van de schaarse ruimte.

De eerste etappe van de Milieu Estafette start op vrijdag 28 mei bij het Haringvliet. "Dit is een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei ingrijpende ontwikkelingen, zoals het openstellen van de sluizen, de gevolgen van Maasvlakte II voor de Voordelta en de 'gebiedgerichte aanpak' op Goeree", zegt M. Langendijk van Stichting De Noordzee. "Stuk voor stuk thema's met voor- en tegenstanders. Bovendien is het een prachtige wandeling".

De Nationale Milieu Estafette passeert zaterdag 29 mei de Rotterdamse Haven. Deze etappe biedt iedereen de mogelijk om mee 'op 'safari' te gaan door de grootste haven ter wereld. Al varend en wandelend wordt de deelnemers een 'blik achter de coulissen' gegund. Onder meer wordt een bezoek gebracht aan de olieraffinaderij Shell-Pernis en de Maasvlakte. Joost Lagendijk, lid van het Europees Parlement, houdt een pleidooi voor Europese Richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Shell presenteert het project 'Schone Haven', waarmee dit bedrijf het aantal 'waterincidenten' sterk wil reduceren. Het Waterpakt grijpt het bezoek aan het slibdepot De Slufter aan om haar visie voor de verwerking van vervuild slib onder de aandacht te brengen bij Tweede Kamerleden. Het Rotterdams Havenbedrijf zal de studies presenteren naar de ruimtelijke perspectieven van de haven.

Iedereen kan aan de Milieu Estafette deelnemen. De organisatie hoopt dat naast deskundigen ook veel bewoners uit de regio mee op stap zullen gaan. Deelname is gratis. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld: NIVON (tel 020 - 4350700). In juni en september volgen de overige 5 etappes: Hoek van Holland, Noordwijk, IJmond, Schoorlse Duinen, Texel. Een folder kunt u aanvragen bij de organisatoren van de Milieu Estafette: NIVON (020 - 4350700), Stichting Duinbehoud (071-5131800), Stichting De Noordzee (030 2340016).

Deel: ' Start Milieu Estafette langs de Noordzee '
Lees ook