START

Start neemt ASV Diensten over;baangarantie

Start neemt ASV Diensten over

Gouda, 26 juni - Start Holding neemt ASV Diensten over. Dat is het resultaat van beraad van de Raad van Commissarissen van ASV over de toekomst van dit in januari opgerichte reïntegratiebedrijf. ASV is een joint venture van Arbeidsvoorziening, Start en Vedior.

Start stelt zich garant voor de dienstverlening en de uitvoering van lopende opdrachten aan alle opdrachtgevers van ASV. De moederbedrijven zullen alle door hen ingebrachte eigen medewerkers aanbieden terug in dienst te treden.

Aanleiding voor dit besluit is het gegeven dat de marktomstandigheden sterk veranderd zijn, sinds het besluit van oprichting in 1996. De opstartfase van ASV heeft bijna twee jaar in beslag genomen omdat toestemming van zowel de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Mededingingsautorotiteit (Nma) vereist was. Hoewel de moederbedrijven nog steeds achter het concept staan, hebben zij nu moeten vaststellen dat de totstandkoming van ASV is gerealiseerd in een tijd van andere verwachtingen waardoor op een te grote capaciteit in vestigingen en overhead is ingezet.

Door inbedding van de bestaande organisatie binnen Start kan die operatie beter gestroomlijnd worden en kan de dienstverlening aan opdrachtgevers blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de deelnemers in ASV daaraan stellen.

De komende dagen voert de Raad van Commissarissen van ASV nader overleg met de aandeelhouders, OR-en en vakbonden over de nadere uitwerking van een en ander. Na de aandeelhouders-vergadering op 28 juni a.s. kunnen nadere mededelingen worden gedaan.

Deel: ' Start neemt ASV Diensten over '
Lees ook