Gemeente Heusden


Reconstructieplan aangepast aan wensen omwonenden Start opknapbeurt omgeving burgemeester van der Heijdenstraat

De riolering in de omgeving van de Burgemeester van der Heijdenstraat in Drunen verkeert op dit moment in een slechte staat. Ook de verharding, het groen en de parkeerplaatsen laten te wensen over. Daarom gaat de gemeente Heusden deze buurt een flinke opknapbeurt geven. Volgende week beginnen we met de voorbereidingen, om na de bouwvakvakantie meteen aan de slag te kunnen.

Na de vakantie wordt de riolering van de Burgemeester van der Heijdenstraat, Schoolstraat, Oude Schoolstraat, Deken Coppenstraat en een gedeelte van de Meidoornstraat en Olmstraat verbeterd. Aansluitend wordt ook de bovengrondse inrichting vernieuwd. Daarbij is verkeersveiligheid erg belangrijk. Bovengenoemde straten worden daarom ingericht als 30 km/uur-zone. In het hele plan wordt ook het waterleidingnet meegenomen. Brabant Water is inmiddels gestart met verbetering van de waterleiding.

Wensen bewoners
Een dergelijke opknapbeurt is pas geslaagd als de omwonenden zich prettig voelen in hun nieuwe omgeving. Daarom heeft de gemeente op 24 oktober 2001 tijdens een informele inspraakbijeenkomst de bewoners geinformeerd over de plannen en om hun mening gevraagd. Omwonenden en betrokken bedrijven hebben tijdens deze bijeenkomst veel nuttige vragen gesteld en hun wensen aangegeven. Op basis hiervan is het schetsontwerp op een aantal punten aangepast. Degenen die vragen hebben gesteld, zijn persoonlijk geïnformeerd over wat er met hun opmerkingen is gedaan.

Start werkzaamheden
Al voor de bouwvakvakantie wordt een directiekeet geplaatst op het grasveld ter hoogte van de kruising Deken Coppenstraat-Schoolstraat. Op maandag 26 augustus wordt dan gestart met werkzaamheden op de kruising Stationstraat-Burgemeester van der Heijdenstraat. Vervolgens zal de Burgemeester van der Heijdenstraat worden aangepakt. Tijdens de werkzaamheden wordt een gedeelte van het braakliggend terrein achter het Raadhuisplein gebruikt voor opslag van materialen.

Meer informatie?
De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor overlast. Wij vragen daarvoor uw begrip. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken willen we de betrokken bedrijven en bewoners goed informeren. De omwonenden hebben allen een brief met informatie ontvangen. Verder is er op woensdag 28 augustus een zogenaamde inloopochtend. U kunt dan van 8.00 tot 12.00 uur in de directiekeet kennismaken met de projectleider en opzichter van de gemeente Heuden en de aannemer. Die ochtend geven zij uitleg over de aard en duur van de werkzaamheden. Tot slot kunt u dagelijks van 09.00 tot 10.00 uur bellen met de opzichter van het werk, de heer F. van Engelen, via telefoonnummer 0654 94 56 35. Voor overige vragen kunt u zich richten tot de projectleider van de gemeente Heusden, de heer J. Llop, via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Deel: ' Start opknapbeurt omgeving burgemeester van der Heijdenstraat Heusden '
Lees ook